• Umowa przyrzeczona
  Aspekty prawne, Sprzedaż nieruchomości

  Umowa przyrzeczona

  O umowie przyrzeczonej nie sposób mówić z pominięciem umowy przedwstępnej. Na mocy tej drugiej bowiem strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości właśnie umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona ma więc charakter gwarancyjny, ponieważ zobowiązuje strony do podjęcia w przyszłości zobowiązania, którego z jakiegoś powodu nie można podjąć w chwili zawierania umowy przedwstępnej. Umowa ta może regulować niemal każdy rodzaj stosunku prawnego, np. dotyczyć sprzedaży ruchomości czy nieruchomości, zawarcia umowy o pracę, zawarcia umowy najmu i innych. (więcej…)

 • Sprzedaż nieruchomości

  Doradztwo kredytowe w ramach usług deweloperskich

  Rosnąca konkurencja w branży nieruchomości skłania firmy deweloperskie do szukania nowych, atrakcyjnych dla potencjalnych klientów, rozwiązań. Coraz częściej także, kupno mieszkania wiąże się z dla nabywców z koniecznością skorzystania z kredytu hipotecznego. Powiązanie obu tych faktów oraz chęć zaspokojenia potrzeb klientów i wyjście naprzeciw ich rosnącym wymaganiom, owocują nawiązywaniem współpracy między deweloperami a doradcami kredytowymi (brokerami). (więcej…)

 • Sprzedaż nieruchomości

  UOKiK o korzystaniu z części wspólnej nieruchomości

  Kupując mieszkanie od dewelopera dobrze znać obowiązujące prawo. Nie tylko dlatego, że nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z jego przestrzegania, ale przede wszystkim dlatego, że możemy na tym stracić. Praktyka pokazuje, że dość często umowy deweloperskie zawierają (na szczęście już coraz rzadziej) klauzulę mówiącą o zgodzie nabywcy mieszkania na nieodpłatne i bezterminowe umieszczanie na budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej reklam dewelopera. (więcej…)

 • umowa dewoloper
  Aspekty prawne, Sprzedaż nieruchomości

  Umowa deweloperska

  Umowa deweloperska zawierana jest pomiędzy dwoma stronami, z których jedną z nich jest deweloper, a drugą nabywca nieruchomości. W znaczeniu ustawowym umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości po zakończeniu inwestycji, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera, na poczet ceny nabycia tego prawa. (więcej…)