Wiadomości

W jaki sposób rząd zamierza ograniczyć tzw. patodeweloperkę?

0 85

Rząd bierze na celownik patodeweloperkę i pracuje nad zmianami mającymi polepszyć warunki mieszkaniowe Polaków. Dodatkowo minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda zapowiada, że tym razem deweloperzy nie ominą przepisów, gdyż zapowiada on kontynuowanie ich ulepszania, tak aby zamknąć wszystkie ewentualne luki prawne. W planach są m.in. nowe przepisy dotyczące warunków technicznych, jakie będą musiały spełniać budynki i ich usytuowania. Natomiast nowelizacja prawa budowalnego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ma pozwolić na całkowite wyeliminowanie zjawiska patodeweloperki.

Zmiany w sytuowaniu budynków – większe odległości między budynkami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynek na działce sytuowany jest z uwzględnieniem minimalnie dopuszczalnej odległości budynku od granicy działki. Prawo dopuszcza jednak możliwość skorzystania z wyjątków lub też zastosowanie odpowiednich rozwiązań zamiennych w celu zmniejszenia dotychczasowej obowiązującej odległości 4 m. To właśnie te przepisy są nadużywane przez deweloperów. Resort rozwoju proponuje zwiększenie tej odległości do 6 m. Nie komentuje on jednak opcji dalszego korzystania z wyjątków. Specjaliści zapowiadają, że jeśli minimalna odległość nie zostanie wprowadzona jako obowiązkowa, to wówczas niewiele zmieni się w tej kwestii.

Dni mikrokawalerek są już policzone

Wygląda na to, że nadchodzą istotne zmiany w związku z wymogami dotyczącymi powierzchni lokali. Nowe przepisy mają regulować kwestię powierzchni lokalu użytkowego w nowym budownictwie, którego powierzchnia będzie musiała wynosić minimum 25 mkw., czyli tyle ile minimalnej powierzchni mieszkaniowej. Lokale o mniejszej powierzchni będą mogły być lokalizowane jedynie na parterach budynków pod warunkiem bezpośredniego dostępu do ulicy. Niemniej tutaj specjaliści również wyrażają obawy co do skuteczności przepisów, gdyż ma zostać dopuszczona możliwość skorzystania z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Więcej prywatności na balkonie

Obecna praktyka budowania dużej ilości balkonów na jednej płycie, które znajdują się blisko siebie i często oddzielone są ażurowymi, niskimi ściankami, ma przejść do historii. Zgodnie z nowymi wytycznymi balkony mają powstawać na odrębnych płytach z zachowaniem minimum 4-metrowej odległości. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, deweloper będzie zobowiązany do stworzenia przegrody z materiałów o odpowiedniej grubości i wysokości.

Poprawa nasłonecznienia i likwidacja betonozy i hałasu

Rząd chce zwiększenia nasłonecznienia pokoi z obecnych 3 do 3,5 godziny w dniach równonocy w godzinach od 7 do 17. Wyjątek stanowić ma zabudowa śródmiejska.

Walka z betonozą, czyli nadmiernym wycinaniem drzew i betonowaniem przestrzeni publicznej, ma polegać na ustawowym nakazie zapewnienia co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego na placach i skwerach. Place zabaw natomiast będą powstawały zgodnie z nowymi wytycznymi odnoszącymi się do ich wyglądu, wyposażenia i powierzchni.   

Dodatkowo zmiany w prawie budowlanym mają poprawić warunki akustyczne budynków, a tym samym zadbać o lepszy komfort mieszkańców. Ministerstwo tłumaczy, że jakość izolacji akustycznej ma się poprawić po wprowadzeniu wymogu przeprowadzenia badania poziomu hałasu przed oddaniem budynku do użytku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *