Sprzedaż nieruchomości

Usterki wykryte podczas odbioru mieszkania – co robić?

0 58

Droga do własnego mieszkania bywa długa i skomplikowana. Gdy w końcu docieramy do ostatniego etapu, czyli odbioru mieszkania, warto się do niego dobrze przygotować, aby zaoszczędzić sobie kłopotów i kosztów w przyszłości. Co powinniśmy zrobić, jeśli podczas odbioru technicznego mieszkania od dewelopera wykryjemy jakieś usterki?

Odbiór techniczny mieszkania polega na sprawdzeniu jego stanu technicznego w obecności przedstawiciela dewelopera. Rzadko zdarza się, żeby nieruchomość była w stanie idealnym i nie posiadała żadnych błędów i niedoróbek. Te, które nie zostaną zgłoszone w trakcie odbioru mieszkania, właściciel będzie musiał naprawić we własnym zakresie.

Prawo nakłada obowiązek przeprowadzenia odbioru technicznego mieszkania przed zakończeniem budowy, czyli zanim deweloper uzyska pozwolenie na użytkowanie. W trakcie odbioru należy dokładnie sprawdzić, czy mieszkanie zostało wykończone zgodnie z umówionym standardem, prawem budowlanym oraz rzutami. Wszystkie zauważone błędy należy zgłosić i wezwać dewelopera do ich usunięcia. Na koniec odbioru sporządza się protokół, w którym wpisuje się wszystkie znalezione usterki, niedoróbki i mankamenty lokalu. Deweloper ma 14 dni od dnia spisania protokołu na podjęcie decyzji, czy zgadza się z uwagami i dokona naprawy oraz 30 dni na ich przeprowadzenie. Właściciel mieszkania może przeprowadzić odbiór techniczny samodzielnie w obecności przedstawiciela dewelopera lub zatrudnić profesjonalistę.

Warto pamiętać, że pomimo iż mamy prawo do zgłaszania zastrzeżeń co do stanu technicznego mieszkania, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi nie wszystkie zauważone przez nas odchylenia są błędami. Co ważne, przedstawiciel dewelopera nie może odmówić wpisania zgłaszanych usterek do protokołu. Samo zapisanie usterek w protokole nie oznacza jednak, że deweloper je uzna – w ciągu 14 dni, które ma na ustosunkowanie się do uwag zawartych w protokole, usterki mogą zostać odrzucone. Zgodnie z Ustawą Deweloperską usterki, które nie zostaną odrzucone, muszą zostać naprawione w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu. Termin ten można wydłużyć maksymalnie do 90 dni. W takim wypadku deweloper zobowiązany jest podać przyczynę opóźnienia oraz wskazać nowy termin usunięcia błędów. Jeśli zgłoszonych usterek jest dużo albo wymagają dużego zakresu prac, deweloper może wstrzymać wydanie lokalu. Zwykle jednak klucze są wydawane nabywcy, a deweloper zostawia sobie jeden klucz budowlany, który po usunięciu wszystkich usterek przez wykonawców, jest zwracany właścicielowi lokalu.

Chociaż zdarza się to rzadko, są sytuacje, w których kupujący może odmówić odbioru lokalu. Jest to możliwe, jeśli występują rażące niezgodności z umową, np. mieszkanie ma inny układ pomieszczeń lub metraż, użyto innych materiałów, zamontowano inną stolarkę otworową lub brakuje elementów, które określone były w standardzie deweloperskim. Do takich sytuacji należy także duże zawilgocenie ścian lub brak mediów, co uniemożliwia prowadzenie prac wykończeniowych. Jeśli kupujący odmówi odbioru kluczy, deweloper zobligowany jest do usunięcia usterek w ciągu 30 dni.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *