Aspekty prawne

Poprawki do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

0

Senatorowie z połączonych komisji zaproponowali kilka poprawek do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Poparli m.in. zmniejszającą maksymalną wysokość stawki procentowej, zgodnie z którą wyliczana zostaje wysokość składki na Fundusz – z 2 na 1 proc. w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i stawka z 0,2 na 0,1 proc. w zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Senatorowie poparli też przesuwającą na wcześniejszy etap wypłatę z ostatniej transzy dla dewelopera przy otwartym rachunku. Dodatkowo opowiedzieli się za skreśleniem obowiązku sprawdzania przez bank przed wypłatą otrzymywanych pieniędzy, czy deweloper zalega lub nie zalega z podatnikami oraz składkami przeznaczonymi na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, byli również za skreśleniem obowiązku sprawdzania, czy deweloper uregulował już wymagalne oraz bezsporne wymagania pieniężne względem podwykonawców.

AndreyPopov/bigstockphoto.com

To jednak nie wszystko. Członkowie połączonych komisji zagłosowali również za poprawkami ukierunkowanymi na to, aby obowiązkiem dewelopera było informowanie klienta, czy oferuje on lokal niespełniający standardu lokali mieszkalnych. Nabywcy nie mogą w nich legalnie mieszkać i mieliby prawo do skorzystania z ochrony prawnej i majątkowej dawaną przez procedowaną ustawę.

Senatorowie zaproponowali także wykreślenie z ustawy przepisów, które zostały wprowadzone do ustawy w czasie drugiego czytania w Sejmie, dotyczące nowelizacji ustawy o formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz poprawki pozwalającej na przekazanie pieniędzy z Funduszu na wspieranie budowy mieszkań na wynajem.

Ustawa na obradach plenarnych Senatu

Ustawa, nad którą obecnie pracują senatorowie, odnosi się do określenia zasad działania oraz zakresu odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Zwiększy on ochronę osób, które kupują nowe mieszkania w przypadku ewentualnego upadku firmy deweloperskiej oraz wyeliminuje ryzyko utraty środków finansowych przez nabywców na mieszkaniowych rachunkach powierniczych.

Zgodnie z planem środki płacone przez deweloperów mają zasilać deweloperski fundusz gwarancyjny. Zgodnie z projektem, przy otwartym rachunku powierniczym maksymalna składa będzie wynosić 2 proc., a w zamkniętym – 0,2 proc. W rozporządzeniu będzie też określona faktyczna stawka. Ma to zapewnić elastyczność i możliwość do właściwego reagowania na różnorodne, stale zmieniające się warunki rynkowe.

Zgodnie z założeniami, nabywca nowego mieszkania będzie miał prawo do odmówienia dokonania odbioru przez istotne wady lokalu. Przy okazji doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania z określeniem konsekwencji w przypadku nieusunięcia wady w terminie. Kolejną propozycją jest to, aby obowiązkiem dewelopera było przekazanie prospektu informacyjnego nabywcy mieszkania. W projekcie muszą być uwzględnione prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku, który był dotychczas prowadzony przez MRP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *