Sprzedaż nieruchomości, Wiadomości

Najmniej kredytów hipotecznych od 2010 r.

0 68

Z danych przedstawionych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że w lipcu 2022 roku podmioty bankowe udzieliły około 9 tysięcy kredytów hipotecznych. Wynik ten jest najniższym od 12 lat, tj. od stycznia 2010 roku.

Zdaniem głównego analityka BIK, Waldemara Rogowskiego lipiec w sektorze kredytów mieszkaniowych okazał się katastrofalny. Łączna kwotowa wartość pożyczek hipotecznych w lipcu 2022 roku wyniosła 2,967 miliarda zł i jest to najmniejsza kwota od przeszło 7 lat, czyli od lutego 2015 roku. Warto jednak nadmienić, że średnia wysokość wypłacanych kredytów mieszkaniowych w ww. miesiącu to niemal 330 tys. zł, co w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem było wartością o 0,8 proc. wyższą. BIK doprecyzował, że ujemna dynamika sprzedaży kredytów hipotecznych w ujęciu liczbowym oraz kwotowym dotyczyła pożyczek przekraczających kwotę 500 tys. zł.

Zdolność kredytowa w obliczu rosnących stóp procentowych

Z powodu galopującej inflacji od października 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej co miesiąc podnosiła stopy procentowe, a wartość głównej stopy referencyjnej kształtuje się obecnie na poziomie 6,50 proc. Tak wysoki wynik nie był notowany od sierpnia 2004 roku, czyli od 18 lat, a mam on bezpośrednie przełożenie na zdolność kredytową milionów pracujących Polaków. Z uwagi na zbyt krótki okres, ostatnia lipcowa podwyżka nie wpłynęła jeszcze na kształt akcji kredytowej. Jednak poprzednie wzrosty stóp procentowych w znaczący sposób obniżają kwoty proponowanych przez banki pożyczek hipotecznych, a wielu przypadkach zupełnie uniemożliwiają staranie się o kredyt na wymarzone mieszkanie.

Oprócz tego Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje podmiotom finansowym zaostrzanie wymogów kalkulowania zdolności kredytowej, co jeszcze bardziej zmniejsza zdolność kredytową, a w konsekwencji wpływa na zahamowanie zainteresowania ze strony potencjalnych pożyczkobiorców. Na podstawie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, banki są również zobligowane do wyliczania zdolności z uwzględnieniem stóp procentowych wyższych o 5 punktów procentowych. Co istotne, KNF od kwietnia 2022 roku podwoiła narzucony bufor bezpieczeństwa, który dotychczas utrzymywano na poziomie 2,5 punktu procentowego.

Warto wspomnieć, że od stycznia do lipca 2022 roku zostało udzielonych łącznie 100,3 tys. kredytów hipotecznych, na łączną kwotę 34,749 mld zł, a wartość ta jest niemal taka sama jak w pierwszych siedmiu miesiącach 2018 roku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *