Sprzedaż nieruchomości, Wiadomości

Mniej nowych kredytów niż spłaconych – raport AMRON-SARFiN

0 74

Po raz pierwszy w historii monitorowania rynku przez Centrum AMRON, w II kw. 2022 r. Polakom udało się spłacić więcej zobowiązań niż zaciągnąć nowych kredytów. Jak wynika z najnowszego raportu AMRON-SARFiN, w II kw. tego roku udzielono o 43,7% mniej kredytów niż w roku ubiegłym, a średnia wartość pożyczki wynosi ok. 350 tys. zł. Natomiast w porównaniu do poprzedniego kw. liczba czynnych kredytów mieszkaniowych zmalała o 2,55%.

Osłabienie w sprzedaży kredytów

Wartość nowo udzielonych zobowiązań hipotecznych spadła o 3 396 mln zł, do ogólnej wartości 13 536 mld zł, co jest wynikiem o 20,06% gorszym w odniesieniu do poprzedniego kwartału i aż o 38,85% do analogicznego okresu w 2021 r. Jako powód zaostrzenia polityki kredytowej banków, a przez to znacząco obniżonej możliwości kredytowej Polaków wskazuje się przede wszystkim cykl podwyżek stóp procentowych oraz rekomendację KNF dotyczącą stosowania wyższego, 5% buforu bezpieczeństwa w procesie analizy zdolności kredytowej. Jak wynika z raportu średnie oprocentowanie pożyczki mieszkaniowej na koniec II kw. 2022 r. wynosiło 9,03%, co jest wzrostem o 2,25% w porównaniu do poprzedniego kw. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim jest to skok o aż 6,55%.

W raporcie zawarta jest również analiza obecnej sytuacji z punktu widzenia sektora bankowego. Otóż zauważa się rozbieżność w działaniach polityki monetarnej rządu. Z jednej strony na skutek decyzji RPP w kolejnych miesiącach doświadczamy serii podwyżek stóp procentowych, czego następstwem jest wzrost wskaźnika WIBOR, a w konsekwencji coraz droższa obsługa kredytów hipotecznych. Z drugiej, zarówno rząd, jak i partie opozycyjne winą za tę sytuacje próbują obarczyć same banki i w ramach planu pomocowego dla obywateli zapowiadają stworzenie rozwiązań mających pomóc w spłacie zobowiązań. Tymczasem istnieje obawa, iż dodatkowe koszty dla sektora bankowego generowane przez wakacje kredytowe mogą odnieść odwrotny skutek i przyczynić się do osłabienia ofert banków w zakresie udzielania nowych pożyczek hipotecznych. W opinii wielu specjalistów, kredyt mieszkaniowy postrzegany do tej pory przez banki jako bezpieczne, długoterminowe narzędzie budowania relacji z klientem, na skutek nieprzemyślanych decyzji politycznych, obecnie stał się instrumentem obarczonym wysokim ryzykiem.

Ożywienie w ruchu budowlanym

Z raportu wynika, że spadająca w II kw. akcja kredytowa nie miała wpływu na ruch budowlany. W porównaniu do I kw. liczba rozpoczętych budów wzrosła o 24,65%. Także wydano 19,3% więcej pozwoleń na budowę. Odnotowano także 25,93% skok w rozpoczęciu budów mieszkań. Wzmożenie prac budowlanych przypisuje się nowelizacji tzw. Ustawy deweloperskiej narzucającej deweloperom konieczność odprowadzania składki na Deweloperki Fundusz Gwarancyjny.

Zróżnicowanie dynamiki przeciętnych cen lokali i stabilizacja rynku najmu

Rosnące ceny nie przekroczyły poziomu wzrostu wskaźnika cen usług i towarów konsumpcyjnych, monitorowanego przez GUS. Największe wzrosty względem I kw. odnotowano w Łodzi (4,78%) i Wrocławiu (4,77%). Spadek wartości mieszkań o 1,7% odnotowano natomiast w stolicy i Poznaniu (2%).

Pomimo tego, że II kw. przyniósł uspokojenie na rynku najmu, szczególnie względem dynamicznych zmian cenowych, to wciąż we wszystkich badanych miastach odnotowano kolejne wzrosty cen.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *