Rynek pierwotny, Wiadomości

Dlaczego deweloperzy mniej budują?

0 75

Rok 2022 przyniósł ze sobą wiele trudności dla firm deweloperskich i przedsiębiorstw sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Zmienne warunki rynkowe wymusiły na tych podmiotach odpowiednie dostosowanie strategii biznesowych, a mimo wzrostu przychodów, wiele firm informowało o spadku marży ze sprzedaży. Jak wynika z analizy Narodowego Banku Polskiego (NBP), projekty mieszkaniowe stały się mniej opłacalne, a przyczyn tego zjawiska jest całkiem sporo. Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu.

Wzrost cen materiałów budowlanych i inflacja

Spadek realnych zysków z projektów budowlanych sektora mieszkaniowego w poprzednim roku był konsekwencją wzrostu cen materiałów potrzebnych do zrealizowania inwestycji oraz inflacji. Specjaliści NBP przygotowali raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 roku. Opiera się on w głównej mierze na ankiecie przeprowadzonej wśród właścicieli firm budowlanych. Okazuje się, że aż 90% respondentów zgłosiło spadek marży, co jasno pokazuje niepewność panującą w branży.

Nieoczekiwane pogorszenie koniunktury

W ankiecie przeprowadzonej przez pracowników NBP w listopadzie i grudniu 2022 roku aż 59% właścicieli firm zajmujących się budownictwem mieszkaniowym oceniło sytuację ekonomiczną swoich biznesów jako dobrą. Mało kto przewidywał tak głębokie pogorszenie koniunktury. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za 2022 rok pokazują, że zauważalnie większe zróżnicowanie w kondycji ekonomicznej podmiotów działających we wspomnianym sektorze, przede wszystkim wśród małych firm deweloperskich.

Koncentracja na finalizowaniu projektów

Duże i średnie firmy deweloperskie i budowlane utrzymały się w lepszej kondycji niż małe podmioty. Skupiły się na finalizowaniu rozpoczętych wcześniej projektów, co pozwoliło im na utrzymanie wzrostu zarówno przychodów, jak i kosztów własnych sprzedaży. Wynik finansowy netto poprawił się o niemal 26%. Jednak, jak wskazuje raport NBP, mimo wzrostu średniej wartości wypracowanego wyniku w całej grupie, zmniejszył się udział podmiotów, które okres rozliczeniowy ukończyły z dodatnim rezultatem, co wskazuje na skutki kryzysu gospodarczego.

Wpływ podwyżek stóp procentowych

Od czwartego kwartału 2021 roku branża deweloperska musiała mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, czyli serią podwyżek stóp procentowych. Nowa polityka monetarna i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ograniczyły zdolność kredytową inwestorów, co przełożyło się na spadek popytu. W reakcji na niskie zainteresowanie nowymi mieszkaniami część firm budowlanych i deweloperskich wstrzymała nowe budowy. Według danych GUS, w całej Polsce w 2022 roku rozpoczęto o 31% mniej projektów mieszkaniowych niż rok wcześniej, co miało wpływ na stabilizację cen materiałów i usług budowlanych. Jednak mniejsza skala inwestycji budowlanych przyczyniła się również do niskiej podaży nowych lokali na rynku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *