Rynek pierwotny

Ceny gruntów w I kwartale 2023 r.

0 174

Pierwszy kwartał 2023 nie przyniósł wielu zauważalnych wzrostów cen ofertowych w sektorze działek budowlanych. Stabilizacja była widoczna zarówno w miastach wojewódzkich, jak i na mniejszych rynkach lokalnych. Właśnie do takich wniosków skłania analiza danych dostarczonych przez specjalistów portalu Nieruchomosci-online.pl.

Działki nie drożeją

Pierwsze trzy miesiące 2023 przyniosły podwyżki cen parceli budowlanych tylko w czterech miastach wojewódzkich. Skoki w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy zaobserwowano w Łodzi – 342 zł/mkw., wzrost o 56 zł; Bydgoszczy – 298 zł/mkw., wzrost o 32 zł; Krakowie  – 472 zł/mkw., wzrost o 28 zł; oraz Wrocławiu  – 516 zł/mkw., wzrost o 20 zł. Reszta rynków lokalnych notowała co prawda spadki lub wzrosty cen transakcyjnych, jednak były one tak małe, że można mówić o stabilizacji.

A czy w omawianym okresie zaobserwowano spadki cen gruntów kwartał do kwartału, o których warto wspomnieć? O takich korektach można mówić tylko w przypadku trzech miast. Pierwszym jest Toruń, gdzie obecna cena gruntu budowlanego to 452 zł/mkw. Oznacza to spadek o 34 zł. W podobnej sytuacji znajduje się  Szczecin. Tu aktualna cena to 408 zł/mkw, czyli mamy do czynienia z korektą na poziomie 29 zł. Trzecim miastem, gdzie zauważono spadki, jest Opole, gdzie za grunt budowlany trzeba zapłacić 277 zł/mkw., czyli o 21 zł mniej niż trzy miesiące wcześniej.

Niski popyt na działki budowlane utrzymuje się od ubiegłego roku. To właśnie główna przyczyna stabilizacji cen działek nie tylko w dużych miastach, ale i sąsiednich gminach. W raporcie poddano analizie siedem największych aglomeracji. W większości należących do nich gmin ceny działek budowlanych pozostały na tym samym poziomie w porównaniu z IV kwartałem 2022. Dobrym przykładem jest tu Kraków. Ceny ziemi nie zmieniły się w 11 z 17 gmin sąsiadujących ze stolicą Małopolski.

Warto podkreślić, że ceny działek pod miastem potrafią być nawet o połowę niższe niż w jego obrębie. Wynika to głównie z faktu, że podaż działek w dużych miastach jest mocno ograniczona. W I kwartale 2023 różnice tego typu również były widoczne. Na przykład w Katowicach działka w obrębie miasta kosztuje 487 zł/mkw. W sąsiedniej gminie od 230 do 330 zł/mkw. Podobnie jest w Warszawie, miejska działka budowlana kosztuje tu 714 zł/mkw., a ceny pod miastem to już od 120 do 620 zł/mkw.

Ceny gruntów budowlanych są stabilne, jednak wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Analitycy oceniają, że sytuacja ta szybko się nie zmieni. Spadek zdolności kredytowej Polaków i wysokie ceny materiałów budowlanych sprawiają, że wiele inwestycji prywatnych przesuwanych jest w czasie. Co prawda według danych portalu Nieruchomosci-online.pl w pierwszym kwartale 2023 zainteresowanie działkami było aż o 40% wyższe niż trzy miesiące wcześniej, jednak dane te mogą być mylące. Pod koniec roku aktywność kupców zawsze spada. Rzeczywisty popyt lepiej obrazuje porównanie pierwszych trzech miesięcy 2023 z analogicznymi okresami z poprzednich lat. Liczba zapytań dotyczących działek w pierwszym kwartale 2023 była o 34% niższa niż rok wcześniej i aż o 67% mniejsza niż w 2021. O rzeczywistym pobudzeniu popytu w omawianym okresie nie może być mowy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *