Nowe mieszkania, Rynek pierwotny

Nowe mieszkania w I kwartale 2023 r. – dane GUS

0 114

Według najnowszej publikacji GUS dotyczącej budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do marca tego roku pierwszy kwartał 2023 r. odnotował wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania niż przed rokiem. Dynamika r/r wyniosła 100,1. Zmalała natomiast liczba lokali, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, a także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Lokale oddane do użytkowania

W okresie styczeń-marzec 2023 r. ogółem oddano do użytkowania 54,9 tys. mieszkań, co stanowi 0,1% więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Deweloperzy oddali do eksploatacji 30,1 tys. mieszkań. Stanowiło to 54,9% ogólnego udziału i było liczbą o 1,1% wyższą niż przed rokiem. Udział inwestorów indywidualnych natomiast wyniósł 43,1%, co stanowiło 23,7 tys. mieszkań oddanych do użytkowania. Był to zatem spadek o 1% w porównaniu do okresu w 2022 r.

Oznacza to, że pozostałe 2% lokali mieszkalnych powstało w ramach innych form budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej. Tutaj łączna liczba oddanych lokali wyniosła 1,1 tys., co jest spadkiem o 100 mieszkań w porównaniu do sytuacji sprzed roku.

Łączna powierzchnia użytkowa lokali oddanych wyniosła 5,3 mln m kw., co jest wynikiem gorszym o 1,7% niż przed rokiem. Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania sięgnęła wartości 96,0 m kw.

Dane dotyczące mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym    

Liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 51,6 tys. Jest to spadek aż o 33,8% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Największą liczbę pozwoleń na budowę lokali w ilości 34,2 tys. otrzymali deweloperzy. Oznacza to, że rok do roku liczba mieszkań z tej kategorii objętych pozwoleniami zmniejszyła się o 34,9%. Podobnie (o 35%) zmalała liczba pozwoleń dla inwestorów indywidualnych (15,6 tys.) . W ramach tych dwóch form budownictwa łącznie otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 96,6% lokali mieszkalnych.

Natomiast w pozostałych formach budownictwa odnotowano o 400 więcej wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń (1,8 tys.) w porównaniu do 1,4 tys. w ubiegłym roku.

Lokale, których budowę rozpoczęto

Pierwszy kwartał tego roku przyniósł 38,6 tys. rozpoczętych budów, czyli o 27,6% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 23,4 tys. lokali (redukcja o 26,1% r/r.) Również mniej inwestycji rozpoczęli inwestorzy indywidualni (14,7 tys.), co jest spadkiem o 29,7% r/r. Łącznie udział tych dwóch form budownictwa wyniósł 98,7% całkowitej liczby mieszkań. W przypadku pozostałych form budownictwa sytuacja wyglądała podobnie, z 0,5 tys. rozpoczętych budów (0,8 tys. w 2022 r.) .

Specjaliści szacują, że na koniec marca 2023 r. w trakcie budowy było 816,7 tys. mieszkań, o 6,1% mniej niż w analogicznym okresie w 2022 r.

Patrząc na dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych województwach, najwyższe wartości w pierwszym kwartale 2023 r. dla mieszkań oddanych do użytkowania, których mieszkań budowę rozpoczęto, a także, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, zanotowano w woj. mazowieckim (odpowiednio: 10,9 tys., 8,7 tys. i 9,5 tys. lokali mieszkalnych).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *