Wiadomości

Ceny gruntów pod zabudowę – prognozy

0 60

Zdaniem analityków PKO BP ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową w ciągu najbliższego roku bądź dwóch najprawdopodobniej się ustabilizują lub ulegną delikatnemu spadkowi. Za takim scenariuszem przemawia według nich niska dostępność cenowa gruntów oraz ograniczenie popytu budowlanego w związku z serią podwyżek stóp procentowych NBP i zaostrzoną polityką kredytową.

Poziom cen gruntów jest wysoki

Choć wolniej niż w pierwszej połowie 2021 roku, w pierwszym półroczu 2022 roku ceny gruntów pod zabudowę wciąż rosły. Wzrost cen podyktowany był przede wszystkim boomem mieszkaniowym. Ponadto to malejąca liczba działek w największych miastach w rozsądnej cenie wzmocniły sprzedaż gruntów w mniejszych miejscowościach czy obszarach podmiejskich. Obecnie wysokie ceny działek powodują, iż inwestycja w grunty już nie jest tak dobrze postrzegana, jak dotychczas. Choć tradycyjnie nieruchomości gruntowe uważano jeszcze do niedawna za relatywnie bezpieczną inwestycję, to dzisiaj pojawiają się na rynku inne możliwości inwestycyjne, które postrzega się jako bezpieczniejsze czy bardziej atrakcyjne pod względem rentowności.

Presja na zakup gruntów budowlanych słabnie

Analitycy PKO BP prognozują też, że nadchodzi osłabienie presji na zakup gruntów budowlanych. To związane jest ściśle ze spadkiem liczby rozpoczynanych mieszkań w okresie między I a III kwartałem br. zarówno w budownictwie deweloperskim (-27% r/r), jak i indywidualnym (-19% r/r). Co więcej, osłabienie tej presji potwierdza także spadek liczby pozwoleń na budowę wydawanych dla inwestorów indywidualnych (-23% r/r). Popyt na grunty osłabiają spadek aktywności budownictwa oraz duży wzrost banku ziemi (tj. zaplecza deweloperów pod kolejne inwestycje). Według analityków ograniczenia podażowe, silnie odczuwalne w największych miastach, będą skłaniały deweloperów do zwiększenia swojej aktywności w trudniejszych lokalizacjach, takich jak np. grunty ze skomplikowanym stanem prawnym.

Utrzyma się trend na zakup działek rekreacyjnych i drugich domów

Eksperci są zdania, iż bardzo prawdopodobne jest, że w długiej perspektywie utrzyma się trend wzmożonego zainteresowania działkami rekreacyjnymi, leśnymi oraz drugimi domami, zapoczątkowany w roku 2020. W przyszłości trend ten powinien przynieść pozytywny wpływ na ceny działek, szczególnie tych dobrze skomunikowanych oraz położonych w atrakcyjnych regionach. Jednocześnie podkreślają, iż panująca w Ukrainie wojna najprawdopodobniej zamrozi inwestycje na przygranicznych terenach Polski południowo-wschodniej i wschodniej na dłużej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *