Rynek pierwotny, Wiadomości

Budownictwo mieszkaniowe I-III 2023 r. wg danych GUS

0 79

W pierwszym kwartale 2023 roku w Polsce odnotowało wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania, ale jednocześnie nastąpił spadek liczby rozpoczętych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę. Oto analiza sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce na początek 2023 roku.

W okresie styczeń-marzec 2023 roku oddano do użytkowania 54,9 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 0,1% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 30,1 tys. mieszkań, czyli o 1,1% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast inwestorzy indywidualni 23,7 tys. lokali, czyli o 1,0% mniej niż przed rokiem.

Warto zauważyć, że powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 5,3 mln mkw., co stanowi spadek o 1,7% rok do roku. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego lokalu mieszkalnego osiągnęła wartość 96,0 mkw.

Jednocześnie w pierwszym kwartale 2023 roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 51,6 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 33,8% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Największy spadek nastąpił w aktywności deweloperów — o 34,9% r/r oraz inwestorów indywidualnych — o 35%.

W pierwszym kwartale 2023 zmniejszyła się również liczba rozpoczętych budów mieszkań. Łącznie rozpoczęto prace budowlane nad 38,6 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 27,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Deweloperzy rozpoczęli budowę 23,4 tys. lokali (o 26,1% mniej), a inwestorzy indywidualni 14,7 tys. (o 29,7% mniej).

Szacuje się, że na koniec marca 2023 roku w budowie pozostawało 816,7 tys. mieszkań, tj. o 6,1% mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 roku.

Najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, lokali, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 10,9 tys., 8,7 tys., 9,5 tys). Wysokie dane tego typu napłynęły też z województwa wielkopolskiego (6,0 tys., 3,6 tys. i 4,0 tys.) i małopolskiego (5,7 tys., 3,2 tys. i 6,0 tys.).

Podsumowując, początek 2023 roku na rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce mija pod znakiem różnych, często przeciwstawnych trendów. Wzrost liczby oddanych do użytkowania mieszkań świadczy o tym, że deweloperzy oraz inwestorzy indywidualni starają się zaspokoić potrzeby rynku. Z drugiej strony spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych inwestycji może sugerować, że w przyszłości rynek mieszkaniowy może borykać się z niską podażą.

Warto zwrócić uwagę, że zmniejszenie liczby rozpoczętych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę może być efektem nie tylko sytuacji na rynku nieruchomości, ale także wpływu zmieniających się przepisów oraz czynników ekonomicznych, takich jak wzrost kosztów materiałów budowlanych czy ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

Dalsze obserwacje rynku mieszkaniowego w Polsce pozwolą na dokładniejszą analizę sytuacji i ocenę, czy obecne tendencje utrzymają się w kolejnych kwartałach.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *