bezpieczny kredyt
Sprzedaż nieruchomości, Wiadomości

Bezpieczny Kredyt – nie będzie 0 procent

0 72

Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wprowadza ona tzw. Bezpieczny Kredyt oraz konto mieszkaniowe. Jest już pewne, że preferencyjny kredyt hipoteczny nie będzie miał oprocentowania 0 procent.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe została przyjęta przez Sejm w połowie kwietnia 2023 roku. Nowa regulacja wprowadza tzw. Bezpieczny Kredyt i konto mieszkaniowe, umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start, ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa tegoroczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne.

W pierwszej połowie maja Senat niemal jednogłośnie podjął uchwałę o przyjęciu ustawy przegłosowanej przez Sejm. Odrzucona została jednak poprawka zaproponowana na plenarnym posiedzeniu Senatu, wprowadzająca zmianę oprocentowania Bezpiecznego Kredytu z 2% na 0%.

Kredyt na zakup mieszkania w cenie do 800 tys. złotych

Zgodnie z przyjętą ustawą Bezpieczny Kredyt na zakup pierwszego mieszkania będzie mogła otrzymać osoba do 45 roku życia. Jeśli do kredytu przystępuje dwóch kredytobiorców, prowadzących razem gospodarstwo domowe, to wymóg ten musi być spełniony przez przynajmniej jedną z osób.

Kwota bezpiecznego kredytu nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł. Jeśli do kredytu przystępuje małżeństwo lub osoba z co najmniej jednym dzieckiem, to kwota to może wynieść 600 tys. złotych. Wkład własny nie będzie mógł przekroczyć 200 tys. zł, więc za pomocą Bezpiecznego Kredytu będzie można sfinansować zakup mieszkania w cenie 700 tys. zł lub 800 tys. zł w zależności od sytuacji kredytobiorców. W przypadku braku całości lub części wkładu własnego będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bezpieczny kredyt 2% plus marża

W przypadku Bezpiecznego Kredytu ustawa nie przewiduje stosowania limitów ceny metra kwadratowego kupowanej nieruchomości, jak było we wcześniejszych programach wspierających zakup własnego mieszkania. Oznacza to, że preferencyjnym kredytem sfinansujemy zakup nieruchomości w różnych lokalizacjach, także na terenie dużych miast i w małej odległości do centrów miejscowości.

Oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu będzie wynosić 2%, które będzie powiększone o marżę banku. Senat nie zgodził się jednak na przyjęcie poprawki, w myśl której oprocentowanie kredytu miało zostać obniżone do 0% w skali roku. W przypadku preferencyjnego kredytu banki będą musiały stosować standardowe marże i prowizje, nie będą one mogły być wyższe niż w przypadku kredytów dostępnych na standardowych warunkach.

Bezpieczny Kredyt dostępny w bankach od początku lipca

Bezpieczny Kredyt będzie dostępny w bankach, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK. Obecnie banki pracują nad przygotowanie oferty i systemów do procesowania wniosków na specjalnych warunkach.

Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca bieżącego roku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *