Wiadomości

Analitycy Credit Agricole przewidują wzrost produkcji budowlano-montażowej

0 71

Jak wynika z analizy ekonomistów z Credit Agricole krajowa branża budowlana przeżywa obecnie przejściowy spadek aktywności. Sytuacja ma ulec oprawie w nadchodzących kwartałach, kiedy to przewiduje się wyraźny wzrost produkcji budowlano-montażowej, co ma mieć pozytywny wpływ na dynamikę PKB w 2024 r.

Pomimo iż najnowsze dane GUS wskazują na znaczny spadek dynamiki produkcji budowlano-montażowej w marcu do -13,3% rok do roku z -4,9% w lutym, to szczegółowa analiza specjalistów z Credit Agricole napawa większym optymizmem. Otóż istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za marcowe osłabienie był efekt statystyczny, a mianowicie niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych.

Dodatkowo, gdy odejmie się wpływ czynników sezonowych, okazuje się, że produkcja zmalała o 4,3% miesiąc do miesiąca, osiągając tym samym najniższy poziom od września 2022 r.

Środki z UE lekarstwem na ożywienie budownictwa

Analitycy zauważają, że na spowolnienie tempa wzrostu produkcji w ostatnich miesiącach znaczny wpływ miała niższa dynamika w kategorii budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Jest to bezpośrednią konsekwencją niższej absorpcji funduszy unijnych, które są znacznym wsparciem finansowym w przypadku inwestycji publicznych, w tym infrastrukturalnych.

Opierając swoje wyliczenia na cykliczności wykorzystania środków, w porównaniu do 2023 r. analitycy przewidują znaczące zmniejszenie absorpcji w br., a tym samym silnego spowolnienia produkcji budowlano-montażowej. Według raportu możliwość rozliczenia środków z perspektywy 2014-2020 zakończyła się w 2023 r. Natomiast absorpcja funduszy z perspektywy 2021-2027 będzie na początku br. wciąż ograniczona. Na wzrost wykorzystania środków unijnych trzeba będzie poczekać jeszcze kilka kolejnych kwartałów.

Budownictwo mieszkaniowe kluczem do ożywienia

Zdaniem ekspertów, czynnikiem dynamizującym produkcję w kolejnych miesiącach będzie ożywienie w budownictwie mieszkaniowym. Jak się jednak okazuje, ostatni boom w segmencie kredytów hipotecznych, za który głównie odpowiedzialny był rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%, jak dotąd nie przełożył się na wzrost bieżącej aktywności.

Pierwsze sygnały ożywienia odnotowano natomiast w liczbie rozpoczętych budów mieszkań, których to liczba w marcu była największa od czerwca 2022 r. Analitycy zakładają, że w nadchodzących miesiącach te rozpoczęte projekty budowlane w coraz większym stopniu będą przekładały się na wzrost produkcji w segmentach wznoszenie budynków oraz specjalistyczne roboty budowlane.

Co ważne, optymistyczne analizy ekspertów Credit Agricole wydają się pokrywać z wynikami badań koniunktury. Otóż wskaźnik oczekiwanej produkcji przewyższa wskaźnik bieżącej produkcji, co wskazuje, że przedsiębiorcy patrzą w przyszłość optymistycznie. Co więcej, wskaźnik oczekiwanej produkcji w budownictwie w kwietniu osiągnął najwyższą wartość od czasu lutego 2020 r.

Dobre perspektywy dla budownictwa potwierdza również badanie koniunktury NBP. Kwietniowa edycja wskazuje na wyraźny wzrost popytu w budownictwie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *