Aspekty prawne, Ustawa deweloperska

Termin wejścia w życie ustawy deweloperskiej nie będzie przesunięty

0 89

Zgodnie z zapowiedzią wiceministra rozwoju i technologii Piotra Uścińskiego nowelizacja ustawy deweloperskiej zacznie obowiązywać tak jak wcześniej planowano, od 1 lipca 2022 roku. Deweloperzy ze względu na trudną sytuację w branży apelowali o przesunięcie zmian, jednak ministerstwo nie zdecydowało się na ten krok. Oznacza to, że ochrona nabywców mieszkań zostanie wzmocniona, a w razie upadłości dewelopera wpłacone przez kupującego środki zostaną zwrócone.

Nowelizacja ustawa wprowadza specjalny Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (w skrócie DFG), którego zadaniem będzie zwrot wszystkie wpłaconych środków finansowych w sytuacji, gdy deweloper ogłosi upadłość bądź nie wywiąże się warunków umowy. Ochrona dotyczy zarówno nabywców lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych.

W opinii Koalicji Polskiej wprowadzenie nowej ustawy spowoduje zwiększenie inflacji oraz wzrost cen mieszkań. Z tego powodu w kwietniu został złożony w Sejmie projekt o odroczenie wprowadzenia nowelizacji o rok. Pomimo tego argumentu resort zadecydował wprowadzić zmiany w ustawie z dniem 1 lipca 2022 roku, chcąc zapewnić nabywcom mieszkań i domów większe bezpieczeństwo ich majątku. Oznacza to obowiązkowe składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w wysokości 0,45 proc. od każdej wpłaty nabywcy dokonanej na otwarty rachunek powierniczy i 0,1 proc. od wpłaty na zamknięty rachunek powierniczy.

Powyższe składki nie mogą w żaden sposób wpływać na ceny mieszkań. Nowelizacja ustawy deweloperskiej oznacza więcej formalności dla deweloperów, którzy będą musieli teraz tworzyć specjalne prospekty informacyjne przed zawarciem umowy, w których dokładnie zostaną opisane zasady odbioru nieruchomości. Ma to zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa kupującym, którzy będą teraz mogli odmówić odbioru lokalu, gdy nie będzie on spełniał wcześniej podanych norm. Wszelkie naprawy będą musiałby być wykonane w terminie wskazanym przez nabywcę. Niewywiązanie się przez dewelopera z tych zasad skutkować będzie koniecznością zwrotu wpłaconej zaliczki.

Aktualnie rosnące stopy procentowe oraz wojna na Ukrainie znacząco obniżyły zainteresowanie zakupem mieszkań. Sytuacja jest bardzo niepewna, a ceny materiałów budowlanych i robocizny cały czas idą w górę. Jednak ministerstwo uważa, że sytuacja powinna ustabilizować się już w ciągu kilku najbliższych miesięcy, co pozwoli na kontynuowanie kolejnych inwestycji mieszkaniowych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *