Wiadomości

Szczegóły nowego programu mieszkaniowego są już znane

0 67

W ubiegłorocznej kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska przedstawiła plany wprowadzenia kredytu 0%, a teraz ogłasza jego założenia. Z opublikowanego projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart wynika, że dopłaty będą udzielane zarówno do kredytów hipotecznych branych na zakup nieruchomości, jak i kredytów konsumpcyjnych zaciąganych na cele mieszkaniowe. Aby móc skorzystać z następcy Bezpiecznego Kredytu 2%, trzeba będzie jednak spełniać pewne warunki.

#naStart – nowy kredyt mieszkaniowy

Podobnie jak w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%, #naStart będzie formą dopłaty do rat dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie. Do programu będą mogły przystąpić osoby, które nie ukończyły 35. roku życia, jeśli przystępują do kredytu jako single. Natomiast limit wieku ma nie obowiązywać w gospodarstwach domowych składających się z co najmniej dwóch osób, kredytobiorców, lub jednego kredytobiorcy z dzieckiem.

Kolejnym warunkiem jest nieposiadanie obecnie lub w przeszłości nieruchomości, chyba że posiadanym lokalem jest udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym na drodze dziedziczenia lub darowizny.

Jako jedyne posiadać mieszkanie (nie więcej niż jedno) będą mogły gospodarstwa domowe z co najmniej trójką dzieci.

Projekt mieszkaniowy #naStart zakłada udzielanie kredytu maksymalnie dwóm osobom. Łączący je skutek prawny nie będzie jednak brany pod uwagę, a warunki dotyczące posiadanego mieszkania weryfikowane będą dla nich łącznie. Razem będą mogli oni posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia, lub darowizny, czyli np. oboje po 25%.

Kryteria dochodowe i powierzchniowe

Kredytobiorca będzie musiał posiadać wkład własny na poziomie 20% wartości nabywanej nieruchomości. Kwota jednak nie będzie mogła być wyższa niż 100 tys. zł. Gwarancji udzielać będzie BGK, co uczyni kredyty mniej ryzykownymi dla banków, a tym samym powoli obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu kredytów hipotecznych.

Planowane kryterium dochodowe stworzono w oparciu o pierwszy próg podatkowy, czyli rocznego dochodu na poziomie 120 tys. zł brutto. Będzie on jednak ulegał zwiększeniu w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego, do 23 tys. zł netto dla pięcioosobowego albo większego. Natomiast przekroczenie wyznaczonych limitów nie zablokuje możliwości skorzystania z programu, ale jedynie zmniejszy wysokość dopłat, dla gospodarstwa jednoosobowego za każdą przekroczoną złotówkę o 50 gr, a w przypadku dwuosobowego i większego, o 25 gr.

Ponadto wprowadzone zostanie kryterium powierzchniowe. Dla gospodarstwa jednoosobowego limit wyznaczono na poziomie 50 mkw. Każdy kolejny członek rodziny będzie podwyższał go o kolejnych 25 mkw. Kredytobiorca może jednak zdecydować się na większy lokal, ale wówczas wysokość dopłaty będzie pomniejszana o 50 zł na każdym dodatkowym metrze.

Wysokość dopłat

Rządowe dopłaty będą obniżały oprocentowanie kredytu do 1,5 % w przypadku osób bezdzietnych. W gospodarstwach z jednym dzieckiem będzie to 1%, z dwójką do 0,5%, a z trójką lub więcej do 0%. Podobnie przy kredytach udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS, albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *