Aspekty prawne

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych przyjęty

0 60

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała niedawno informację o tym, że rząd chce ułatwić inwestycje mieszkaniowe prowadzone w formie kooperatywy mieszkaniowej. Ma to na celu przede wszystkim wsparcie branży nowymi lokalami dla inwestorów prywatnych. Dzięki temu istnieje realna szansa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sporej części Polaków. Ale czym właściwie jest kooperatywa mieszkaniowa? I jak rząd zamierza ją wspierać? Sprawdźmy. 

Kooperatywa mieszkaniowa czyli co?

Zgodnie z propozycją ustawy w kooperatywie mogą działać tylko osoby fizyczne. Aby zawiązać tę formę osobowości prawnej potrzebne są minimum trzy osoby. To one będą pełnoprawnymi stronami umów. Jakich? Pierwszą i najważniejszą jest porozumienie dotyczące związania kooperatywy, druga wiąże się z powstaniem spółki cywilnej. Istotą tej formy inwestycji jest budowanie dla siebie. Jak zaznaczają urzędnicy, działanie w tej formule ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. To bardzo ważne, ponieważ oznacza to, że inwestycje tego typu nie będą nastawione na zysk. 

Jak będzie to wyglądało w praktyce? Pierwszym krokiem w przebiegu inwestycji będzie zakup działki budowlanej. Na niej, w założeniu, ma powstać przynajmniej jeden budynek o zabudowie wielorodzinnej lub  zwykły dom. Inwestorzy w ramach kooperatywy mają szeroka swobodę w wyborze typu zabudowy. Warto zaznaczyć, że mogą też kupić grunt już z zabudową. Analitycy widzą w tym rozwiązaniu sporo plusów. Ustawa o kooperatywach, nad którą obecnie trwają prace, zakłada odpowiedzialność zbiorową za powodzenie inwestycji. Dzięki temu jest ona bardziej bezpieczna.

Kooperatywa mieszkaniowa i jej udogodnienia

Przepisy proponowane przez rząd obejmują również preferencyjne zasady udzielania kredytów mieszkaniowych dla członków kooperatywy. Ta forma prawna ma dawać szansę na tańszy kredyt z większym wkładem własnym. Tego typu inwestycje będzie też obejmował wyższy limit cen za metr kwadratowy. Wszystko to dotyczy zarówno lokali z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W praktyce kooperatywa mieszkaniowa daje szansę na własne mieszkanie osobom, które zgromadziły wkład własny i są gotowe na bezpieczną inwestycję we własny lokal. 

Omawiany projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych obejmuje też zasady zbywania nieruchomości należących do gminy. Dzięki temu wspiera racjonalne gospodarowanie gruntami i pomaga utrzymać ich zabudowę. Jak wspominaliśmy, grupa inwestorów może bowiem kupić dom lub wybudować go od podstaw.

Kluczowa jest zasada, według której to oni sami mogą podejmować najważniejsze decyzje oraz wykonywać prace związane z budową. Inwestycja  tego typu przynosi oszczędności rzędu 20, a nawet 30%, jeśli część prac budowlanych mogą przejąć udziałowcy. Jak wspominaliśmy, kooperatywa nie przynosi zarobku, jej najważniejszym i kluczowym zyskiem jest mieszkanie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *