Wiadomości

Polski Ład – czy ceny nieruchomości będą rosły?

0 70

Na poziom cen mieszkań wpływa szereg czynników. Do jednych z najważniejszych należy stopa bezrobocia. Na kształtowanie się cen wpływają również przewidywania ludności co do wzrostu cen, które formują bańkę spekulacyjną. Równie istotny jest popyt inwestycyjny – czyli zainteresowanie zakupem mieszkań, na który wpływają z kolei m.in. programy rządowe, które mają zagwarantować chociażby wkład własny dla młodych osób. Przykładem takiego programu jest Polski Ład.

Polski Ład a wzrost cen

Program rządowy Polski Ład ma zostać przeprowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Będzie gwarantował m.in. wkład własny na zakup mieszkania dla młodych osób, co może bezpośrednio przełożyć się na wzrost popytu na mieszkania na rynku. A przyspieszona decyzja o zakupie może z kolei wpłynąć na zwiększenie się cen mieszkań.

Co więcej, Polski Ład wpłynie na rozszerzenie się inwestycji publicznych. Program Inwestycji Strategicznych ma na celu udzielanie bezzwrotnych pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego. W lipcu 2021 roku wydano już zgodę na złożenie pilotażowych wniosków.

Takie działania rządu powodują wzrost kosztów materiałów budowlanych oraz wyższe zarobki firm zajmujących się budownictwem i remontami. Tym bardziej, że koszty budowy już systematycznie rosły w ostatnich latach.

Tempo wzrostu cen

Są jednak dobre wiadomości. GUS w swoich wyliczeniach operuje wskaźnikiem uśrednionej ceny za 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku i bierze pod uwagę wszystkie koszty poniesione przez inwestorów podczas budowy na rynku pierwotnym. Dane GUS pokazują, że cena budowy 1 mkw. w I kwartale 2021 zwiększyła się o 8,3 proc. W 2020 roku ceny rosły średnio o 9,6 proc. Co oznacza, że nastąpiło spowolnienie wzrostu.

Z kolei badania NPB i Credit Agricole przewidują, że tempo wzrostu cen zwiększy się do 8,9 proc, w 2021 roku. Jednak i tu optymizmem napawa prognozowane spowolnienie wzrostu w 2023 roku do 7,3 proc. Oznacza to, że średnia cena budowy 1 mkw. mieszkania z 9,2 tys. zł w 2021 wzrośnie do 11 tys. w 2023 roku. Na prognozowany wzrost wpływa wiele czynników. Nie wiadomo jednak, jak wielka będzie skala rządowego programu i ile osób z niego skorzysta.

Wzrost cen a niepewność rynku

Mimo wolniejszego wzrostu cen, mieszkania na rynku pierwotnym nie będą traciły na wartości. Głównym czynnikiem jest ciągły popyt. Dodatkowo inwestorzy mają coraz więcej problemów z pozyskaniem atrakcyjnych lokalizacji na nowe budynki. Developerzy mierzą się też z problemem wzrostu kosztów materiałów budowlanych. Na ceny mają wpływ też coraz wyższe koszty robocizny oraz brak wykfalifikowanych pracowników.

Prognozy przedstawione przez GUS, CA i NBP nie biorą pod uwagę przebiegu pandemii koronawirusa. Dodatkowo nie ma danych, an podstawie których można ustalić procentowy wzrost kosztów budownictwa oraz wynagrodzenia firm budowlanych.

Jedno jest pewne – ceny nieruchomości w Polsce będą rosły. Prognozy pokazują optymalny wzrost cen mieszkań, jednak trudno oszacować wartość wzrostu kosztów budowy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *