Rynek pierwotny, Wiadomości

Mniejsza aktywność deweloperów

0 64

Jak wynika z najnowszego raportu GUS, w ciągu ostatnich trzech kwartałów 2023 roku w ręce właścicieli oddano mniej mieszkań niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Dodatkowo spadła aktywność inwestycyjna w sektorze mieszkaniowym, co ma odzwierciedlenie w liczbie nowych pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych prac.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 roku spadła zarówno liczba oddanych do użytku mieszkań, jak i aktywność inwestycyjna, co widać w niższej liczbie nowych pozwoleń na budowę. Jak wynika z danych, wszystkie segmenty budownictwa, z wyjątkiem spółdzielczego i komunalnego, odnotowały spadek w liczbie nowych inwestycji. Pomimo tego, we wrześniu br. zaobserwowano pewne ożywienie sektora deweloperskiego, co być może jest wyczekiwaną reakcją na wzrost popytu.

Mieszkania oddane do użytkowania  

Według wstępnych danych, w okresie od stycznia do września tego roku oddano do użytkowania 161,3 tys. lokali mieszkalnych. W porównaniu do poprzedniego roku jest to spadek o 3,4%. Deweloperzy wprowadzili na rynek lub oddali do użytkowania 97,2 tys. mieszkań, co jest wynikiem gorszym o 2,4% względem analogicznego okresu w poprzednim roku. Tymczasem aktywność inwestorów indywidualnych doprowadziła w tym samym czasie do powstania 61 tys. lokali. Było to o 6,5% mniej w skali rok do roku.

Wymienione wyżej formy budownictwa stanowiły łącznie 98,1% ogółu nowo oddanych nieruchomości mieszkalnych. W pozostałej formie budownictwa społecznego, komunalnego czy spółdzielczego powstało jedynie 3 tys. mieszkań, co stanowi niewielki wzrost w skali rok do roku, gdyż w 2022 roku, w okresie pierwszych 9 miesięcy, oddano ich do użytkowania 2,2 tys.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań oddanych do użytku w okresie od stycznia do września 2022 roku wyniosła 14,8 mln kw. Jest to wynik niższy o ponad 5% w porównaniu do tego samego czasu w 2021 roku. Natomiast przeciętna powierzchni użytkowa nowo powstałego lokalu wyniosła 91,6 mkw.

Nowe inwestycje mieszkaniowe w 2023 roku     

174,3 tys. to liczba nowo wydanych pozwoleń lub zgłoszonych budów nieruchomości mieszkalnych w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku. W skali rok do roku oznacza to spadek aktywności inwestycyjnej w tym sektorze o 26,6%. W przypadku większości mieszkań pozwolenia na budowę uzyskali deweloperzy. W porównaniu do poprzedniego roku ich ilość zmalała o 29%, do 114,8 tys.

W przypadku inwestorów indywidualnych liczba nowych pozwoleń lub zgłoszonych budów wyniosła 54,3 tys. W skali rok do roku jest to spadek o niemal 25%. W ramach tych form budownictwa w sumie otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy dla 97% wszystkich inwestycji. W ramach pozostałych form budownictwa ma powstać 5,2 tys. mieszkań. W ubiegłym roku było to natomiast 3,5 tys.

Budowy rozpoczęte

W pierwszych trzech kwartałach tego roku rozpoczęto budowę niemal 139 tys. lokali. W porównaniu do zeszłego roku jest to spadek o 15,7%. W przypadku deweloperów jest to 80,2 tys. lokali, czyli jak wynika z danych o 14,5% mniej. Inwestorzy indywidualni budują 55,5 tys. mieszkań, o 19% mniej. Natomiast pozostałe formy budownictwa rozpoczęły budowę 3,1 tys. lokali, co porównując z rokiem poprzednim, jest wzrostem z 2,4 tys. Jak widać wzrosty w liczbie inwestycji w skali rok do roku, dotyczą wyłącznie tej grupy, czyli mieszkań komunalnych czy spółdzielczych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *