Aspekty prawne, Ustawa deweloperska

Co zmieni nowa ustawa deweloperska?

0 131
Począwszy od lipca 2022 roku wejdzie w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Co zmieni tzw. nowa ustawa deweloperska w porównaniu do obecnych przepisów?

Ustawodawca po dogłębnej analizie rynku nieruchomości i jego stosunku do obowiązującej go ustawy zauważył rychłą potrzebę zmian bądź uzupełnień luk prawnych. Przede wszystkim chodzi o dokładne uregulowanie relacji pomiędzy deweloperem a nabywcą. Nowe przepisy mają w szczególny sposób chronić interes nowych właścicieli lokali mieszkalnych oraz wydane na nie pieniądze.

Jedną z głównych przyczyn uchwalenia nowej ustawy jest ochrona kupujących przed utratą środków finansowych przeznaczonych na rachunki powiernicze. Deweloper, korzystając z otwartego rachunku mieszkaniowego, bez potrzebnych zabezpieczeń np. gwarancji ubezpieczeniowej naraża klienta na ryzyko utraty wpłaconych środków kiedy to deweloper ogłosi upadłość. Nowe przepisy mają temu zapobiegać.

Nowa ustawa mieszkaniowa obowiązywać będzie przy każdym rodzaju umowy między kupcem a firmą deweloperską. Podobnie będzie z umowami zawartymi z przedsiębiorcami niebędącymi deweloperem.

Przepisy, które zaczną obowiązywać w tegoroczne wakacje, pozwolą też na dokładną analizę wszystkich dostępnych informacji na temat sprzedawcy jak i samej inwestycji. Będzie to możliwe w związku z rozszerzeniem listy dokumentów, z którymi zapoznać będzie się można w lokalu dewelopera  jeszcze przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej. Nowe pozycje w tym zestawieniu to m.in. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, powierzchnię lokalu mieszkalnego lub użytkowego i zaświadczenie o jego samodzielności. Co ciekawe, deweloper będzie miał obowiązek dostarczenia powyższych materiałów na cyfrowym nośniku danych.

Nowym terminem w ustawie będzie domniemanie uznania wad. Dzięki temu zapisowi deweloper będzie miał 14 dni na uznanie lub nie wad w wybudowanym budynku. Jeśli nie zdąży odpowiedzieć w ustawowym terminie, automatycznie przyjmie się jego winę. Będzie miał wówczas 30 dni na usunięcie defektu na własny koszt. Jeśli wad byłoby więcej i byłyby na tyle znaczące, że odbiór mieszkania stałby się niemożliwy, wtedy deweloper musi pogodzić się z naszą decyzją, chyba że podejmie się naprawy na swój koszt wszystkich niedociągnięć, a my to zaakceptujemy.

Istotną zmianą w nowej ustawie ma być obowiązek odprowadzania przez dewelopera składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. DFG będzie instytucją, która ma posiadać wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Pokryje ona wszystkie straty poniesione przez klienta np. kiedy deweloper lub bank, w którym założymy rachunek powierniczy upadnie, a budowa zostanie przerwana. DFG będzie przede wszystkim chronić nabywców przed utratą  oszczędności ich życia, dzięki czemu mniej osób będzie bało się podjąć ryzyko zakupu nowego mieszkania.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *