Nowe mieszkania, Rynek pierwotny

W styczniu mniej nowych mieszkań

0 81

Najnowsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w pierwszym miesiącu tego roku opublikowane przez GUS pokazują, iż wszystkie 3 tematy statystyk inwestycyjnych mieszkaniówki, czyli mieszkania oddane do użytkowania, inwestycji rozpoczętych i uzyskanych pozwoleń na budowę zanotowały znaczący spadek.

Dane GUS pokazują, że w styczniu 2022 r. przekazano do użytkowania 15,3 tys. mieszkań, co ogólnie jest wynikiem o 12,5% gorszym w porównaniu do roku poprzedniego. Najgorzej wypadli deweloperzy, gdzie ukończonych przez nich 7,9 tys. lokali oznacza spektakularny spadek o 23,5% w stosunku do stycznia 2021. Inwestorzy indywidualni natomiast z ilością 7,1 tys. mieszkań poprawili swój wynik o 3,2% rdr. Podobnie pozostałe formy budownictwa, a mianowicie komunalna, społeczna, czynszowa i zakładowa, którym udało się oddać o 8 lokali więcej niż przed rokiem (278).

Liczba wydanych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń z projektem budowlanym również zmalała. W styczniu tego roku było to 22,2 tys. mieszkań, co jest spadkiem o 5,4% w stosunku do stycznia 2021 r. Oczywiście najwięcej pozwoleń uzyskali deweloperzy 15,6 tys., czym poprawili swój wynik rdr o 3,1%. Inwestorzy indywidualni natomiast otrzymali 6,5 tys. pozwoleń co, w porównaniu do ubiegłego roku, było wynikiem słabszym aż o 20,9%. Pozostałe formy budownictwa uzyskały pozwolenia na 116 mieszkań, o 4 mniej niż w styczniu 2021 r.

Według danych GUS o niemal jedną trzecią (32,3%) spadła liczba rozpoczętych budów (11,8 tys.). W tej kategorii wszystkie formy budownictwa odnotowały spadki. Deweloperzy rozpoczęli budowę 7,3 tys. lokali, co jest liczbą mniejszą aż o 40,9% rdr. Pozostałe formy budownictwa zaliczyły ponad 50% redukcję ze 111 mieszkaniami, gdzie w roku poprzednim liczba ta wynosiła 252. Najmniejsze straty odnotowali inwestorzy indywidualni, gdzie ilość rozpoczętych budów rdr zmalała o jedyne 8,2%, do 4,3 tys. Pomimo tego uważa się, że na koniec stycznia w budowie pozostawało o 4,7% więcej mieszkań (867,8 tys.) niż w styczniu 2021 r.

Zdania specjalistów co do interpretacji tych wyników są mocno podzielone. Część uważa, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego styczeń tradycyjnie już odnotowuje wyhamowanie aktywności inwestycyjnej, będąc tym samym najsłabszym miesiącem pod względem statystyk. Dlatego inni uważają, że bardziej adekwatne i oddające rzeczywisty stan sytuacji budownictwa mieszkaniowego są dane dotyczące dynamiki nominalnej sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej. Pierwsza, w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób w styczniu wzrosła do 20% rdr, wobec 16,9% w grudniu. Do silnego przyspieszenia produkcji budowlano-montażowej w styczniu (wzrost o 20,8% rdr wobec 3,2% w grudniu) przyczyniła się głównie sprzedaż w kategorii ‘budowa budynków’. Wzrost produkcji był na tyle znaczny, że po raz pierwszy przewyższyła ona poziom z lutego 2020 r. Na tej podstawie specjaliści oczekują ożywienia aktywności w budownictwie i realizacji prognoz dotyczących wzrostu PKB w I kw. tego roku o 4,4% rdr. Specjaliści przyznają jednak, że styczniowe dane mogą okazać się odzwierciedleniem reakcji deweloperów na przewidywany spadek popytu, spowodowany m.in. kolejnymi decyzjami odnośnie podwyżek stóp procentowych. Tym samym szybkie ograniczenie aktywności inwestycyjnej może oznaczać spadek podaży nowych mieszkań nawet w kolejnych kilku kwartałach.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *