Wiadomości

Gdzie w Europie rosną ceny mieszkań?

0 23
Na polskim rynku mieszkaniowym od wielu lat można zaobserwować trend wzrostowy cen. Okazuje się, że taka sytuacja występuje też w innych krajach Unii Europejskiej, a na określony wzrost cen składa się wiele różnych czynników. Wpływ ma zarówno wielkość kraju, przebyty kryzys, jak i inflacja.

Estonia i Luksemburg podrożały najbardziej

Z danych Eurostatu wynika, że najsilniej ceny nieruchomości rosły w mniejszych krajach – w ostatnich 11 latach przede wszystkim w Estonii i Luksemburgu. W pierwszym z wymienionych krajów odnotowano wzrost cen mieszkań aż o 126,8 proc., zaś w Luksemburgu o 108,2 proc. Duże wzrosty cen nie ominęły również pozostałych krajów bałtyckich – zarówno na Litwie, jak i Łotwie wzrost wyniósł ponad 80 proc. Co ciekawe, że wśród 6 krajów o największym wzroście cen mieszkań 3 z nich to kraje bałtyckie. Dopiero na 8. miejscu znajduje się duża europejska gospodarka – Niemcy, w których przez ostatnie 11 lat ceny wzrosły o blisko 75 proc.
Istnieją również przypadki krajów, w których wzrost cen mieszkań jest zawyżony Dzieje się tak w krajach, które nie przyjęły wspólnej waluty euro, a ich własna waluta przez ostatnie lata straciła w porównaniu do euro na wartości. Jednym z takich państw jest Polska, gdzie ceny nieruchomości wzrosły o ponad 30 proc. Sytuacja się jednak zmienia, gdy porównuje się ceny w jednej ze stabilniejszych walut, np. euro. W tym przypadku okazuje się, że realne ceny są dwa razy mniejsze. Wynika z tego, że Polska w tabeli porównującej ceny mieszkań spadłaby m.in. za Irlandię czy Francję. Podobne zjawisko wystąpiło na Węgrzech, gdzie ceny mieszkań przez ostatnie 11 lat wzrosły o około 100 proc. Należy jednak wziąć pod uwagę, że każdego roku inflacja oscyluje tam wokół 5-6 proc. W analizowanym czasie wartość forinta spadła o ponad 20 proc., zatem nie jest on miarodajną walutą. Jeśli ceny nieruchomości byłyby wyrażone w o wiele bardziej stabilnym euro – wzrost cen wyniósłby nie 100, ale mniej niż 60 proc. Oznaczałoby to, że Węgry przeskoczyłyby z trzeciego miejsca na odleglejsze dziesiąte.

Są również spadki

Z drugiej strony zaobserwowano też przypadki spadku cen na rynku mieszkaniowym w Unii Europejskiej. Takie sytuacje odnotowano w krajach południowej Europy, które powoli wychodzą z kryzysu. Są to kolejno – Hiszpania, Cypr, Włochy i Grecja. Warto zauważyć, że Grecja, która doświadczyła najgłębszego kryzysu, odnotowała największe spadki cen. Mieszkania potaniały o prawie 30 proc. Znaczny spadek wystąpił również we Włoszech, gdzie ceny spadły o około 15 proc.
Podsumowując, w ciągu ostatnich 11 lat silne wzrosty cen na rynku mieszkaniowym odnotowano w mniejszych krajach Unii Europejskiej, co udowadniają dwa pierwsze miejsca w tabeli opracowanej przez Eurostat, zajmowane przez Estonię i Luksemburg. Wysokie pozycje zajmują również kraje posiadające własną, niestabilną walutę, sztucznie zawyżające wynik. Najniżej w rankingu plasują się państwa powoli wychodzące z kryzysu, takie jak Grecja czy Włochy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *