Aspekty prawne

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – projekt ustawy

0 25

Zapowiadany od kilku lat projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym autorstwa prezesa UOKiK został zatwierdzony 16 lutego przez Radę Ministrów. Nowelizacja ustawy ma gwarantować kupującym większą ochronę w przypadku ogłoszenia upadłości przez firmę deweloperską, a także obsługujący fundusz powierniczy bank.

DFG to niejedyny sposób na ochronę kupujących

Aktualne przepisy chroniące kupujących zostały wprowadzone ustawą deweloperską w 2011 roku. W teorii środki nabywców miała zabezpieczać gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. W praktyce najczęściej deweloperzy wybierali otwarte rachunki powiernicze, które nie gwarantowały pełnego zabezpieczenia środków kupujących w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo budowlane ogłaszało upadłość przed przeniesieniem na kupującego praw własności do nieruchomości.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma zapobiegać takim stratom. Zgodnie z projektem deweloperzy będą wpłacać do DFG składki od kwot, którymi nabywcy zasilają Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP). Wysokość składki zostanie ustalona w rozporządzeniu. Jej wysokość nie będzie jednak mogła przekraczać 2 procent w przypadku otwartego funduszu powierniczego i maksymalnie 0.2 procent w przypadku zamkniętego funduszu powierniczego. Kwota składki może zmieniać się wraz z sytuacją na rynku nieruchomości. Ponadto nabywcy będą mogli odzyskać środki niezależnie od rodzaju funduszu, jaki został wybrany przez dewelopera.

Projekt zakłada również uregulowanie sankcji, w przypadku gdy środki ochrony nabywcy nie zostaną wprowadzone.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny wpłynie na ceny mieszkań?

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny to niejedyna zmiana, której celem jest zwiększenie ochrony kupujących nieruchomości na rynku pierwotnym. Projekt zakłada również możliwość odmowy odbioru mieszkania przez nabywcę, w przypadku gdy nieruchomość posiada znaczące wady. Każdy kupujący otrzyma również od dewelopera prospekt informacyjny.

Warto podkreślić, że zwiększenie ochrony kupujących oznacza jednocześnie dla nabywców większe koszty. Składki do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego zostaną najprawdopodobniej przerzucone na kupujących. Ceny na rynku pierwotnym mogą wzrosnąć.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *