Aspekty prawne

Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy?

0 111

Wskaźnik intensywności zabudowy to mówiąc inaczej, stosunek powierzchni budynków do powierzchni gruntów na określonym obszarze. Trzeba zatem pamiętać, że każdy miejscowy plan zagospodarowania terenu jest zobowiązany wyznaczyć maksymalną i minimalną intensywność zabudowy. O czym jeszcze należy wiedzieć w temacie tego wskaźnika?

Definicja wskaźnika intensywności a praktyka

Przed rozpoczęciem budowy na wybranym terenie, warto zaznajomić się z definicją wskaźnika, a także jego przełożeniem na tzw. praktykę. Istotną informacją jest, iż wartość, która określa tę intensywność, należy wyrazić w stosunku sumy wszystkich pięter naziemnych budynku zawartych na terenie działki do jej powierzchni. Dobrze pamiętać, że kondygnacje naziemne liczone są po obrysie, a także o tym, iż elementy podziemne (np. piwnica lub garaż), loggie czy balkony nie są brane pod uwagę. To samo jest w przypadku studzienek i schodów zewnętrznych oraz tzw. obiektów wolnostojących (szopa, szklarnia itd.) – również nie są uwzględniane przez opisywany wskaźnik.

W rzeczywistości zaznajomienie się z odpowiednim planem zagospodarowania przestrzennego pozwala potwierdzić odpowiedni metraż budynku na posiadanej, konkretnej działce. Warto nadmienić, iż ww. plan często posiada również inne wytyczne np. jaki kolor mają mieć dachy domów na danym obszarze.

Powierzchnia zabudowy działki

W kontekście wskaźnika intensywności zabudowy należy wspomnieć o istocie i definicji powierzchni zabudowy. Jest to rzut poziomy powierzchni wykończonego już budynku na podstawie jego zewnętrznych krawędzi. Wolnostojące budynki – szopy, altany nie wliczają się do rzutu ww. powierzchni. Warto zatem posiadać wiedzę, jaki procent działki jest optymalnie wykorzystać pod budowę nieruchomości, tak, aby zagospodarowanie terenu było zgodne z obowiązującymi normami.

Maksymalna powierzchnia zabudowy

W kwestii każdej z działek budowlanych wyznacza się m.in. jej maksymalną powierzchnię  zabudowy. Można zatem odnieść wrażenie, iż na niewielkim obszarze uda się zbudować tylko nieduży dom, zaś na pokaźnej działce powstanie duża inwestycja. W praktyce wygląda to jednak tak, iż w tej kwestii również są narzucone odgórne normy i ograniczenia. Tyczy się to np. części działki, która musi pozostać biologiczne czynna, tzn. posiadać odpowiednią ilość wód powierzchniowych czy roślinności. W momencie określenia maksymalnej powierzchni zabudowy są do niej wliczone wszystkie budynki na terenie działki, nawet te, które nie muszą posiadać pozwolenia na budowę.

Należy pamiętać, że każdy przedsiębiorca budujący nieruchomość na potrzeby własne, czy inwestycje, winien stosować się do wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To w ww. planie powinno znajdować się pojęcie wskaźnika intensywności zabudowy. Jeśli takowa informacja nie jest w nim zawarta, można ów plan podważyć.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *