Aspekty prawne, Ustawa deweloperska

Czym jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

0 90

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (w skrócie DFG) to instytucja finansowa działająca w Polsce od 31 lipca 2021 roku. Jest ona skutkiem wejścia w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z dnia 20 maja tego samego roku. Jej głównym celem jest ochrona interesów nabywców mieszkań lub lokali użytkowych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy deweloperskiej przez dewelopera.

Czym jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

Wspomniana wyżej ustawa, która pozwoliła na wprowadzenie DFG, reguluje zasady zawierania umów deweloperskich oraz określa obowiązki i prawa stron podpisujących się na umowie. Jest to jednostka organizacyjna działająca na zasadzie samofinansowania, co oznacza, że środki finansowe potrzebne do realizacji zadań tego funduszu pochodzą głównie od firm deweloperskich. Wszystkie inwestycje budowlane będące w sprzedaży od 1 lipca 2022 roku muszą obowiązkowo podlegać pod DFG. Główną funkcją Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego jest gwarantowanie świadczeń pieniężnych w przypadku, gdy inwestor nie jest w stanie zrealizować umowy deweloperskiej lub nie wykonuje jej należycie. Obejmuje to sytuacje takie jak upadłość dewelopera, jego zniknięcie, a także brak możliwości ukończenia budowy lub oddania nieruchomości do użytkowania.

Sposób działania funduszu gwarancyjnego

Działalność funduszu polega na wypłacaniu odszkodowań nabywcom, którzy ponieśli straty w wyniku niezrealizowania lub nienależytego wykonania umowy pomiędzy nimi a deweloperem, który w tym przypadku jest stroną sprzedającą nieruchomość. Odszkodowanie może obejmować zwrot wpłaconych przez klienta środków finansowych, zabezpieczenia wykonania umowy, koszty poniesione przez niego z tytułu najmu innego mieszkania oraz inne związane z tym straty. Aby skorzystać z ochrony, zainteresowany kupnem musi spełnić określone warunki i postępować zgodnie z przepisami ustawy. Należy pamiętać, że DFG gwarantuje jedynie te umowy deweloperskie, które zostały zawarte po wprowadzeniu ustawy i spełniają określone w niej wymogi. Fundusz gwarancyjny odgrywa istotną rolę w ochronie praw nabywców mieszkań i lokali użytkowych, zapewniając pewność i bezpieczeństwo transakcji pomiędzy nimi a deweloperami. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacjach, gdy kupiec napotka trudności związane z niewykonaniem umowy przez sprzedającego lub wystąpią inne niemożliwe do przewidzenia problemy w procesie trwania inwestycji budowlanej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *