Aspekty prawne, Wiadomości

Co dalej z frankowiczami?

0 17

Mimo że konflikt między bankami a pożyczkobiorcami, którzy kredyt zaciągnęli we frankach, trwa już kilka lat, nadal nie znalazł ostatecznego rozwiązania. Pod koniec ubiegłego roku powołano międzybankowych zespół, którego celem jest ugodowe zażegnanie sporu. To wynik propozycji ze strony przewodniczącego KNF.

Jak wygląda obecna sytuacja frankowiczów?

Od momentu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pożyczkobiorcy, którzy kredyt zaciągnęli we frankach, coraz częściej próbowali rozwiązać sporne kwestie z bankami na drodze sądowej. To zmienić może się już wkrótce. Pod koniec ubiegłego roku Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zwrócił się do banków z wnioskiem o umożliwienie klientom dochodzenie swoich spraw na drodze pozasądowej. Sposobem na to ma być stworzenie przez banki rozwiązania sektorowego, które umożliwi zawarcie ugody na podobnych zasadach wielu „frankowiczom”.

Efektem propozycji było powstanie międzybankowego zespołu, którego celem jest ustalenie zasad, na podstawie których możliwe byłoby przekształcenie warunków umów kredytów frankowych na drodze polubownej. Jednocześnie powstała ugoda nie może powodować poczucia krzywdy wśród klientów, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie pożyczek w rodzimej walucie.

W rozmowy nad koncepcją ugody włączyło się większość banków, które mają w portfelu kredyty walutowe. Według ich przedstawiciel, rozwiązanie sporów z klientami na drodze pozasądowej ułatwić mogłoby zaangażowanie w sprawę instytucji publicznych.

Możliwość ugody z bankiem wzbudza zainteresowanie frankowiczów

Aktualnie banki zawierają ugody z „frankowiczami” na własną rękę, dostosowując ją indywidualnie do klientów. Taką strategie obrały np. Getin Noble Bank oraz Banko PKO, który frankowiczom umożliwia przewalutowanie kredytu na złotówki po średnim kursie NBP. Taki ruch nie jest obarczony również prowizją. Na zainteresowanie klientów zmianą waluty pożyczek wskazuje również Bank Millenium. Na przygotowywanie się banków do zawierania ugód wskazują wysokie rezerwy bankowe.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *