Aspekty prawne, Wiadomości i statystyki

Ulga mieszkaniowa – także w przypadku najpierw kupna, a potem sprzedaży

0

Do tej pory można było skorzystać z ulgi mieszkaniowej tylko w przypadku, kiedy najpierw sprzedawaliśmy mieszkanie, a potem dopiero kupowaliśmy nowe. Jednak najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego rzucił na tę sprawę nowe światło. Czym jest ulga mieszkaniowa i kiedy właściwie można z niej skorzystać?

Kiedy sprzedajemy mieszkanie lub dom po upływie pięciu lat podatkowych od jego zakupu lub wybudowania, nie musimy płacić podatku dochodowego od zbycia nieruchomości. W niekorzystnej sytuacji byli podatnicy, którzy decydowali się na taki krok wcześniej i wtedy musieli odprowadzić 19% podatku. Było to o tyle nieopłacalne, że zysk ze sprzedaży mieszkania musieliśmy uszczuplić o prawie jedną piątą.

AndreyPopov/bigstockphoto.com

Czym jest ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa to zgodnie z Ustawą o PIT zwolnienie z podatku dochodowego po płatnym zbyciu nieruchomości, jeśli wydamy środki uzyskane z tej transakcji na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Oznacza to, że jeżeli przykładowo sprzedamy nieruchomość w 2020 roku, to kupić kolejną musimy do końca 2023 roku.

Warto wiedzieć, że w 2018 roku stan prawny został zmieniony – kiedyś sprzedający mieli na kupno dwa lata.

Kiedy przysługuje ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa przysługuje tylko wtedy, jeśli środki ze sprzedaży nieruchomości wydamy na własne cele mieszkaniowe. Co to oznacza według Ustawy o PIT?

Może być to nabycie domu lub mieszkania w całości lub części, a także gruntu (działki) i prawa użytkowania wieczystego gruntu, a także budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont własnego budynku lub lokalu mieszkalnego albo rozbudowa, przebudowa, adaptacja budynku albo lokalu niemieszkalnego. Nieruchomości muszą być położone na terenie Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii.

Warto wiedzieć, że wydatkiem poniesionym na własne cele mieszkaniowe może być także kredyt hipoteczny, jeśli wzięliśmy go przed sprzedażą nieruchomości oraz nieruchomość, którą nabyliśmy w drodze zamiany.

Ulga mieszkaniowa także w przypadku kupna w pierwszej kolejności

Do tej pory można było skorzystać z ulgi mieszkaniowej tylko w przypadku sytuacji, kiedy najpierw sprzedaliśmy nieruchomość, a potem kupiliśmy kolejną. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego mówi jednak, że z ulgi możemy skorzystać w jeszcze jednej sytuacji. Można najpierw podpisać umowę przedwstępną, odebrać zaliczkę lub zadatek od kupującego, potem wpłacić środki na nowe lokum (w ciągu ustawowych 3 lat), a dopiero później nabywca wpłaca resztę kwoty, a my przenosimy na niego własność. Tylko zapłacona zaliczka lub zadatek na nowe mieszkanie jest więc podstawą do skorzystania z ulgi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *