Aspekty prawne

Ulga mieszkaniowa – nowe zasady

0

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w podatkach. W przypadku branży nieruchomości kluczowe znaczenie mają ułatwienia w korzystaniu z ulgi mieszkaniowej. Warto też wiedzieć, że doszło do rozszerzenia katalogu wydatków na cele mieszkaniowe.

Rok 2019 przyniósł wiele zmian w zakresie ulgi mieszkaniowej. Przede wszystkim wydłużono okres na wykorzystanie środków ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili nabycia. Podstawowa zasada nie uległa jednak zmianie. Podatek należy zapłacić, jeśli sprzedaż mieszkania miała miejsce przed upływem 5 lat od momentu jego nabycia. Zmiana dotyczy wyjątku, a więc ulgi podatkowej.

AndreyPopov/bigstockphoto.com

Uniknąć płacenia podatku można wówczas, gdy pieniądze pochodzące ze sprzedaży mieszkania są przeznaczone na własne cele mieszkaniowe – zakup własnego mieszkania. Do tej pory było na to dwa lata, teraz są to trzy lata. Okres ten jest przy tym liczony od końca roku, w którym zanotowano zbycie danej nieruchomości.

Pewne zmiany dotknęły ponadto nieruchomości nabyte na skutek dziedziczenia. Od nowego roku podatek płaci się tylko wtedy, gdy zbycie nieruchomości nastąpi w czasie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została ona nabyta lub wybudowana przez spadkodawcę.

Podatnicy mogą cieszyć się też z jeszcze jednej zmiany. Zmienił się bowiem sposób wyliczenia pięcioletniego okresu, w którym trzeba płacić podatek dla lokali nabytych po ustaniu wspólności majątkowej małżonków. Od 1 stycznia 2019 roku okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie danego lokalu.

Oprócz tego jest możliwość odliczenia od podatku wydatków na remont mieszkania wynajmowanego, ale pod warunkiem, że w ciągu trzech lat od końca roku, w którym sprzedano poprzedni lokal, zostanie ono przez podatnika wykupione. Wcześniej można było z tego skorzystać, ale wydatkując pieniądze na remont czy przebudowę lokalu własnego. W praktyce zapis o nabyciu prawa własności w ciągu 3 lat jest problematyczny. Mowa o sytuacjach, gdy z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży mieszkania kupuje się lokal nowy z rynku pierwotnego. Ponosi się wówczas wydatki przed przeniesieniem prawa własności, a to ten moment ma znaczenie z punktu widzenia możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.

Duże znaczenie ma też termin „własne cele mieszkaniowe”, na które można wydać pieniądze pozyskane z tytułu sprzedaży mieszkania w ciągu 5 lat od jego zakupu. Co więc oznacza to pojęcie? Własne cele mieszkaniowe to przede wszystkim zakup nowego domu czy mieszkania, ale nie tylko. Zakupić można oprócz tego działkę czy prawo użytkowania wieczystego związane z daną nieruchomością, działkę pod budowę domu, rozpoczętą budowę czy spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego. Ponadto pieniądze przeznaczyć można na rozbudowę, nadbudowę czy przebudowę domu bądź mieszkania i jego remont. Może być to także spłata kredytu zaciągniętego przed sprzedażą, ale wówczas kredyt ten musi mieć związek z nabyciem nieruchomości w celach mieszkaniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *