Wiadomości i statystyki

Sytuacja mieszkaniowa Polaków wg raportu Finansowy Barometr ING

0

Większość Polaków uważa, że ceny nieruchomości w ciągu najbliższego roku wzrosną. Taką opinię wyraziło 64 proc. pytanych w badaniu Grupy ING „Finansowy barometr ING 2018. Sytuacja mieszkaniowa Polaków”, dotyczącym postaw konsumentów. Badanie na temat sytuacji mieszkaniowej przeprowadzono w czerwcu 2018 roku w 15 krajach.

Nieunikniony wzrost cen?

64 proc. Polaków jest przekonanych, że ceny nieruchomości w najbliższym czasie wzrosną. W porównaniu z rokiem 2017 roku odsetek osób wyrażających taką opinię wzrósł o 8 proc. i wzrost ten był jednym z najwyższych wśród wszystkich państw, w których wykonywane jest badanie. Taka dominująca opinia może działać jak samospełniająca się przepowiednia – wskazują autorzy raportu. Jeśli bowiem ludzie są przekonani, że ceny będą w najbliższej przyszłości rosły, to może to przyspieszać podejmowanie przez nich decyzji o zakupie nieruchomości, a wzrost popytu może doprowadzić do dalszego wzrostu cen. Ekonomiści ING Banku Śląskiego przestrzegają przed ryzykiem powstania w ten sposób bańki spekulacyjnej.

suthisa/bigstockphoto.com

Z badania wynika także, że 51 proc. pytanych w naszym kraju uważa, iż ceny domów nigdy nie spadają. To o 6 punktów procentowych więcej niż średnia we wszystkich 15 krajach, a także aż o 17 pkt. więcej niż przed rokiem. To także opinia, która może wywołać negatywne dla rynku skutki. Ekonomiści ING Banku Śląskiego zwracają uwagę, że podobne przekonanie doprowadziło w 2008 roku do wybuchu wielkiego kryzysu finansowego. W raporcie z badania eksperci podkreślają, że trwający od 2016 roku zarówno w Polsce, jak i Europie wzrost cen nieruchomości spowodował także podniesienie w górę oczekiwań co do wysokości ich cen w przyszłości. A upowszechnienie się poglądu, że na inwestycjach w nieruchomości nie można stracić, sprzyja narastaniu bańki inwestycyjnej.

Polacy najbardziej zadowoleni

Z raportu wynika także, że Polacy nadal są zadowoleni z kierunku sytuacji na rynku mieszkaniowym w naszym kraju, ale poziom tego zadowolenia spadł w porównaniu z 2017 rokiem. W najnowszym badaniu 39 proc. pytanych uważa, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce zmierza w dobrym kierunku (przed rokiem 43,5 proc.), a 35 proc., że w złym. Co ciekawe, Polska pozostaje jedynym z badanych 15 krajów, w których pozytywna ocena sytuacji mieszkaniowej przeważa nad negatywną. Średnio niezadowolonych we wszystkich państwach jest 53 proc. pytanych, podczas gdy zadowolenie wyraża tylko co czwarty ankietowany.

51 proc. pytanych Polaków oczekuje, że w przyszłości kupi własne mieszkanie. To mniej niż np. w przypadku Turków (72 proc.) czy Rumunów (65 proc.), ale znacznie więcej niż Niemców (20 proc.). 25 proc. Polaków przewiduje, że nigdy nie będzie mogło sobie pozwolić na zakup mieszkania. Badani w naszym kraju spodziewają się, że pierwsze mieszkanie kupią w wieku 30 lat. Tylko w Holandii średnia wieku przewidywanego zakupu pierwszego mieszkania jest nieznacznie niższa. Z badania „Finansowy barometr ING” wynika, że Polacy przeciętnie kupują pierwsze mieszkania mając niespełna 32 lata. Najwcześniej robią to Brytyjczycy (średnia wieku 27,4), a najpóźniej Niemcy (33,2).

Polska znalazła się także na 12. miejscu wśród 15 krajów pod względem wieku, w którym ludzie wyprowadzają się od rodziców. Z badania wynika, że przeciętny wiek opuszczenia rodzinnego domu to w Polsce 23,7 lat, w przypadku Amerykanów 20,4, a najpóźniej wyprowadzają się Włosi (25,6 lat).

Źródło: ingbank.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *