Porady dla deweloperów

Suburbanizacja

0

Suburbanizacja to proces polegający na wyludnianiu się centrum miasta oraz rozwoju stref podmiejskich i peryferyjnych. Największe wpływy tego zjawiska można zauważyć w gminach, które sąsiadują z dużymi miastami, choć suburbanizacja dotyczy także obszarów w granicach większych miast.

Suburbanizacja ma miejsce w przypadku powstawania nowych zespołów zabudowy na obszarach, które do tej pory były niezabudowane, rolnicze i znajdowały się w pewnej odległości od terenów niezurbanizowanych. W efekcie powstają enklawy zabudowy i tworzą się tzw. osiedla sypialnie, z których mieszkańcy dojeżdżają do pracy w centrum miasta.

micut/bigstockphoto.com

Zjawisko suburbanizacji jest w Polsce mocno widoczne od około 20 lat. Do końca lat 90. XX wieku zabudowa w miastach była kontrolowana poprzez odgórne plany zagospodarowania przestrzennego. Uległo to zmianie po wejściu w życie nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. Dzisiaj miejscowe plany zagospodarowania obejmują tylko część powierzchni miast. Na pozostałych terenach inwestorzy mogą realizować swoje inwestycje nie zwracając większej uwagi na układ urbanistyczny całego obszaru.

Kolejną przyczyną suburbanizacji jest fakt, że w miastach nie ma dużej ilości łatwo dostępnych terenów inwestycyjnych. W centrach miast oraz obszarach zwartej zabudowy jest wiele działek o niewyjaśnionym statusie prawnym. Ich wykorzystanie wiązałoby się z poniesieniem dużych kosztów w związku z infrastrukturą i nie tylko. Poza tym inwestorzy kierują się przede wszystkim niskim kosztem oraz łatwością przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. Kupują więc działki na obrzeżach miast, bez zbędnej infrastruktury towarzyszącej. Jeśli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania to inwestor nie musi pozostawiać terenu na konieczne ciągi komunikacyjne.

Przyczyną procesów suburbanizacyjnych jest też na pewno dążenie mieszkańców do budowy własnych domów i to z daleka od centrum miasta, gdzie panuje duży ruch i hałas. Poza tym zwykle takie tereny są dość tanie. Innym powodem jest jeszcze nadmierna powierzchnia miast.

Z terenów objętych suburbanizacją mieszkańcy muszą codziennie dojeżdżać do pracy, szkoły czy różnego rodzaju punktów usługowych. W mniejszych miastach możliwy jest dojazd rowerem, ale w większych miastach trzeba skorzystać z odpowiedniego środka transportu. Zajmuje to sporo czasu i jest pewną trudnością. Poza tym rejony zabudowy rozproszonej, która zrealizowana jest bez miejscowego planu zagospodarowania, na ogół nie mają wyznaczonych dróg o wysokiej przepustowości czy miejsc nawrotowych dla komunikacji publicznej. Często więc zabudowa uniemożliwia późniejsza rozbudowę układów komunikacyjnych. Dlatego też miasta nie rozbudowują w tym kierunku linii komunikacji miejskiej. Nie ma bowiem na to miejsca. Jeśli już funkcjonuje jakieś połączenie komunikacyjne, jest to zwykle linia o niskiej częstotliwości oraz ograniczonym okresie kursowania czy o małej pojemności. Niekiedy trzeba się więc sporo namęczyć, aby dotrzeć do celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *