Porady dla deweloperów

Secured by design – alternatywa dla zamkniętych osiedli?

0

Grodzone osiedla zdobyły sporą popularność w Polsce. Główną przyczyną wyboru lokali na takich osiedlach jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Jednak okazuje się, że poczucie to bywa złudne, a same osiedla nieraz przypominają bardziej więzienia niż bezpieczne azyle. Dlatego powstała koncepcja secured by design, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa bez wrażenia zamknięcia.

Problemy zamkniętych osiedli

W ostatnich latach w polskich miastach powstało wiele zamkniętych osiedli, a niektóre już istniejące zostały ogrodzone. Zamontowano płoty, bramki i kamery, które mają utrudnić wstęp nieproszonym gościom. Są miasta, w których zamknięte osiedla stanowią niemal połowę wszystkich osiedli mieszkaniowych – np. Kraków.

dolgachov/bigstockphoto.com

Osiedla takie mają kilka niewątpliwych plusów. Dają one wspomnianą już większą prywatność, a także poczucie prestiżu, gdyż mieszkania w nich położone mają zwykle wyższy standard. Poza tym w ich obrębie znajdują się zwykle tereny zielone, parki, place zabaw dla dzieci, boiska, a nawet korty tenisowe. Ogrodzenia ograniczają dostęp osobom niepowołanym, które mogłyby zakłócać spokój czy też niszczyć budynki i ich wyposażenie.

Jednak bezpieczeństwo nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Wbrew pozorom na takich osiedlach też dochodzi do włamań. Wskazuje się, że sam fakt, iż osiedle jest strzeżone, potrafi uśpić czujność mieszkańców, którzy nie reagują, gdy powinni – np. zbyt łatwo zakładają, że ktoś, kto przebywa na jego terenie, na pewno tam mieszka. Poza tym takie osiedla stają się nawet bardziej atrakcyjne dla złodziei; zakładają oni, że zapewne mieszkają tam osoby zamożne, więc jest co kraść. Kwestia „profesjonalnej ochrony” też nieraz okazuje się iluzją, gdyż w branży ochroniarskiej często zatrudniane są osoby z grupą inwalidzką czy w podeszłym wieku, które nie potrafiłyby skutecznie powstrzymać przestępcy.

Pojawiają się za to inne problemy, takie jak utrudniony dostęp służb ratunkowych w sytuacji pożaru, wypadku itp., gdy liczy się każda chwila. Wskazuje się również na izolację mieszkańców i ich większą anonimowość, która sprawia, że czują się oni mniej zobowiązani do reagowania, gdy dzieje się coś niepokojącego. Socjolodzy wskazują na pogłębianie się podziałów społecznych (zamożniejsi mieszkańcy obszarów zamkniętych czasem czują się w jakimś sensie lepsi od mieszkańców osiedli otwartych) i na nierówności (mieszkańcy zamkniętych osiedli mogą korzystać z otwartych terenów ogólnodostępnych, podczas gdy inni nie mogą korzystać z ich rejonu). Inną wadą osiedli zamkniętych jest to, że płoty i furtki nieraz stawiane są na uczęszczanych szlakach komunikacyjnych, co utrudnia mieszkańcom poruszanie się – np. zmusza ich do chodzenia znacznie dłuższą drogą.

Secured by design – założenia

Koncepcja secured by design opiera się na zapewnieniu bezpieczeństwa już na etapie projektowania, bez potrzeby stawiania płotów i bramek. Chodzi tu o taki układ osiedla czy budynku, który zminimalizuje poczucie zagrożenia, a jednocześnie utrudni działanie złodziejom i wandalom.

Proponuje się więc zmiany, które mają za zadanie przede wszystkim zwiększenie widoczności. Ważne jest nie tylko odpowiednie oświetlenie obiektów i ulic, lecz także zapewnienie dobrego widoku z okien, by sąsiedzi widzieli, co się dzieje przy pobliskich budynkach i w razie potrzeby mogli zareagować. Zaleca się też eliminowanie zakamarków, w których mógłby się ukryć złodziej.

Przykładowo, można zrezygnować z bocznych deptaków, jeśli nie są niezbędne i jeśli można założyć, że będą mniej uczęszczane. Roślinność też powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, by nie zasłaniała widoku na budynek i by nie można było się skryć w zaroślach. Zaleca się zróżnicowaną wysokość zabudowy – bloki przeplatane domami jednorodzinnymi i szeregowcami. Parking powinien być dobrze oświetlony i również dobrze widoczny z okien, a droga do pokonania od samochodu do wejścia nie powinna być zbyt długa. Ponieważ włamywacze często dostają się do domów tylnymi drzwiami, lepiej unikać ścieżek i chodników prowadzących na tyły budynku.

Wskazuje się, że osiedle w koncepcji secured by design nie powinno być typową miejską sypialnią, która niemal całkowicie się wyludnia w godzinach pracy i nauki. Dobrze jest, gdy mieszkańcy są zróżnicowani pod względem wieku, trybu życia i zamożności. Warto też, by na terenie osiedla znajdowały się zakłady pracy, np. biura, których pracownicy będą widzieli z okien, co się dzieje przy otaczających budynkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *