Wiadomości i statystyki

Rosną ceny nieruchomości w największych miastach na świecie

0

Ceny na globalnym rynku nieruchomości od kilku lat nieustannie rosną. Pomimo osłabienia koniunktury gospodarczej wywołanej pandemią na rynku nie obserwuje się spadków. Z raportu opublikowanego przez UBS Group AG „Real Estate Bubble Index” wynika, iż rynek ignoruje sygnały ostrzegawcze, a ceny nieruchomości nieustannie rosną, co generuje ryzyko wystąpienia bańki mieszkaniowej. Raport szczegółowo analizuje ryzyko wystąpienia bańki, biorąc pod uwagę sytuację na rynku nieruchomości w 25 największych miastach na całym świecie.

Sytuacja na rynku nieruchomości w większych miastach

Autorzy raportu starają się również odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwe trendy na rynku nieruchomości w przyszłości i jak pandemia koronawirusa może wpływać na dalsze decyzje zakupowe konsumentów. Między innymi zakładają oni, iż dominującym trendem może być większy popyt na nieruchomości znajdujące się na przedmieściach.

Vladimir32/bigstockphoto.com

Przeprowadzone badania dowiodły, iż wzrost cen nieruchomości znacznie przyspieszył w tym roku. Wzrost cen nieruchomości w ostatnich miesiącach wynika między innymi z rządowych programów pomocowych skierowanych do podmiotów działających na rynku nieruchomości, sukcesywnego obniżania stóp procentowych oraz zawieszenia przejęć mieszkań obciążonych hipoteką.

Według autorów raportu obecne przyspieszenie nie jest jednak trwałe, a spadające czynsze wskazują na nieuniknioną korektę. Eksperci sugerują, że inwestorzy działający na rynku nieruchomości powinni rozważyć sprzedaż mieszkań, a uzyskany kapitał ulokować w aktywach, które mogą przynieść wyższą stopę zwrotu.

W największych miastach ceny rosną

Monachium, Frankfurt, Toronto, Hongkong oraz Paryż to europejskie miasta z obecnie najmocniej przewartościowanym rynkiem nieruchomości. Oznacza to, że ryzyko bańki na tych rynkach jest najwyższe.

Ceny nieruchomości spadają obecnie w jedynie czterech miastach wśród dwudziestu pięciu, które zostały objęte badaniem. Są to Madryt, San Francisco, Dubaj i Hongkong. Według autorów raportu rynek nieruchomości w tylko jednym z badanych miast (Chicago) jest obecnie niedowartościowany, a ryzyko bańki jest ujemne. Do miast o rynku lekko przewartościowany sklasyfikowany został Nowy Jork, Moskwa, Sydney, Tel Aviv, San Francisco, Genewa, Sztokholm, Los Angeles, Tokio, Londyn oraz Vancouver. Autorzy raportu zaznaczają jednak, że Nowy Jork jest prawdziwie globalnym miastem, więc powinien on pozostać stosunkowo atrakcyjny dla inwestorów, pomimo lekkiego przeszacowania.

Z raportu wynika również, iż Boston, Singapur, Madryt, Mediolan oraz Warszawa są miastami, w których rynek nieruchomości jest wyceniony prawidłowo, nie jest on więc ani przewartościowany, ani niedowartościowany, a wycena jest uczciwa.

Autorzy raportu uznali ponadto Paryż, Londyn, Singapur, Tokio, Tel Awiw oraz Nowy Jork raport za najbardziej niedostępne dla chcących nabyć własne mieszkanie. W powyższych miastach wykwalifikowany pracownik sektora usług musi bowiem pracować na własne 60 metrów kwadratowych co najmniej 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *