Aspekty prawne, Ustawa deweloperska

Rezerwacja mieszkań deweloperskich – planowane zmiany

0

Jeśli chodzi o planowaną nowelizację ustawy deweloperskiej, najwięcej uwagi poświęca się zwykle pomysłowi likwidacji otwartych rachunków powierniczych, który budzi sprzeciw deweloperów. Jednak nowelizacja miałaby wprowadzić jeszcze inne zmiany, w tym dotyczące zasad rezerwacji mieszkań.

Kupujący, który chce mieć gwarancję, że wymarzone mieszkanie będzie na niego czekało, może podpisać tzw. umowę rezerwacyjną. Na jej mocy deweloper zobowiązuje się do czasowego wyłączenia danego lokalu ze sprzedaży. Umowy rezerwacyjne są podpisywane w sytuacji, gdy kupujący chce zyskać czas na podjęcie ostatecznej decyzji i załatwienie formalności, bądź czeka na przyznanie kredytu hipotecznego. Zdarza się też, że banki wymagają takich umów jako dodatkowego zabezpieczenia.

TeroVesalainen/bigstockphoto.com

Jednak kwestie związane z umowami rezerwacyjnymi nie są uregulowane w ustawie deweloperskiej. Panuje więc spora dowolność, jeśli chodzi np. o wysokość opłaty rezerwacyjnej czy zasady jej zwrotu. Zdarza się, że zapisy umowy są niejasne i trudne do interpretacji, zawierają klauzule niedozwolone albo wręcz są nieważne. Czasem są tak źle sformułowane, że w gruncie rzeczy nie wiadomo, jaki skutek powoduje ich podpisanie. Poza tym nie wszyscy czytają dokładnie umowy, a już nieliczni konsultują zapisy z prawnikiem. Stąd wynikają spory, które nieraz kończą się w sądzie.

Aby zapobiec takim sytuacjom, UOKiK nalega, by w projekcie nowelizacji uwzględniono zapisy dotyczące umów rezerwacyjnych. Opłata rezerwacyjna miałaby ustawowo wynosić 1 proc. ceny mieszkania podanej w prospekcie informacyjnym. Prospekt taki miałby być przedstawiany zainteresowanemu jeszcze przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej. Natomiast zwrot opłaty byłby wymagany, gdyby wystąpiła co najmniej jedna z wymienionych sytuacji:

  • bank nie wydał pozytywnej decyzji kredytowej lub promesy po tym, jak potencjalny nabywca już podpisał umowę rezerwacyjną i przekazał opłatę;
  • deweloper nie wywiązuje się z umowy rezerwacyjnej;
  • deweloper wprowadził zmiany w prospekcie informacyjnym lub załącznikach do niego bez zgody osoby rezerwującej lokal;
  • już po podpisaniu umowy rezerwacyjnej, deweloper nie zlikwidował wad zgłoszonych do protokołu odbioru.

Wiadomo, że obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy deweloperskiej. Nie wiadomo jednak, kiedy proponowane zmiany miałyby wejść w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *