Rynek pierwotny

Raport NBP o rynku nieruchomości

0

Specyfika branży deweloperskiej wiąże się między innymi ze znacznym ryzykiem inwestycyjnym, wynikającym przede wszystkim z konieczności angażowania dużego kapitału własnego i/lub kapitału obcego, długiego okresu realizowania projektu budowlanego (około dwa lata), braku możliwości dokładnego określenia stopnia powodzenia inwestycji oraz relatywnie wysokiego prawdopodobieństwa nie uzyskania zwrotu poniesionych nakładów. Wszelkie prognozy dla sektora budowlanego mogą być oparte zatem jedynie na analizach oraz diagnozach zjawisk zachodzących na rynku w określonej przeszłości.

Raport NBP o rynku nieruchomosci

fot. filistimlyanin/bigstockphoto.com

O raporcie

Jednym z dokumentów, cyklicznie opisującym kondycję rynku nieruchomości w Polsce jest raport Narodowego Banku Polskiego*. Oparty na badaniach ankietowych rynku mieszkaniowego (Baza Rynku Nieruchomości) oraz rynku nieruchomości komercyjnych (Baza Rynku Nieruchomości Komercyjnych), a także danych Związku Banków Polskich, Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Informacji Kredytowej i Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawia dane dotyczące między innymi transakcyjnych, hedonicznych i ofertowych cen mieszkań, dostępności mieszkań, dostępności kredytów hipotecznych i poziomu ich wypłat oraz poziomu stóp procentowych, opłacalności inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe, zyskowności inwestycji deweloperskich, a także budownictwa i polityki mieszkaniowej w Polsce. Co z niego wynika?

Stabilizacja w branży

W ostatnim kwartale zeszłego roku nastąpiło zrównoważenie sektora nieruchomości mieszkaniowych, wynikające głównie ze wzrostu popytu na nowe mieszkania, a co za tym idzie ze zmniejszenia liczby mieszkań wybudowanych w poprzednich kwartałach, czekających na sprzedaż oraz ze skrócenia czasu ich sprzedaży. Transakcyjne ceny mieszkań, pomimo niewielkiego wzrostu, obserwowanego zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym, utrzymują stabilny poziom – ceny mieszkań nowych są nadal wyższe od cen mieszkań już użytkowanych (w zależności od miasta różnica ta wynosi od kilku do kilkudziesięciu procent). W sektorze budownictwa komercyjnego nastąpił spadek wartości nieruchomości tego typu, tj. powierzchni handlowych, usługowych, biurowych, będący z kolei następstwem większej podaży (liczby zakończonych i nadal realizowanych inwestycji) w stosunku do zapotrzebowania.

Finansowanie rynku nieruchomości

W obszarze finansowania rynku nieruchomości, zaobserwowany został nieznaczny wzrost dostępności kredytów hipotecznych, wynikający między innymi z niskiego poziomu stóp procentowych, oznaczający (przede wszystkim dla konsumentów) wzrost dostępności mieszkań, co w połączeniu z podniesieniem limitów powierzchni mieszkaniowej, objętej dofinansowaniem w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”, a także relatywnie wysoką opłacalnością krótkotrwałego inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe, w najbliższych miesiącach może skutkować zwiększeniem zainteresowania kupnem mieszkania wśród potencjalnych klientów.

Rentowność inwestycji

Raport zwraca uwagę również na utrzymującą się stosunkowo wysoką rentowność deweloperskich inwestycji mieszkaniowych. Wynika ona głównie z korzystnej relacji cen mieszkań do kosztów materiałów i robót budowlanych, i jest bezpośrednio powiązana z obserwowaną mniejszą liczbą ogłaszanych upadłości firm deweloperskich z jednej strony oraz wzrostem liczby pozwoleń na budowę i rozpoczynaniem kolejnych inwestycji ze strony drugiej. Oprócz realizowania nowych projektów, deweloperzy coraz częściej dostosowują swoją ofertę do zapotrzebowania rynku (struktury popytu), budując i oddając do użytku mieszkania o najpopularniejszym układzie i metrażu. Podejmowane praktyki wynikają między innymi z uważnego obserwowania zmian zachodzących na rynku i preferencji nabywców mieszkań.

Analiza Narodowego Banku Polskiego jednoznacznie wskazuje na zwiększenie popytu w obszarze nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym i spadek zainteresowania lokalami komercyjnymi. Deweloperzy chcący zachować płynność inwestycyjną, na przykład poprzez pozyskanie nowych klientów, powinni zwrócić się w kierunku budownictwa mieszkaniowego.
*Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2014 roku, www.nbp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *