Wiadomości i statystyki

Raport Deloitte Property Index 2018 – wnioski

0

We wrześniu 2018 r. firma doradcza Deloitte przygotowała kolejną edycję raportu Property Index, Overview of European Residential Markets. Analizuje on sytuację na europejskim rynku oraz czynniki, które na nią oddziałują. Poniżej przedstawiamy kilka wniosków z raportu.

Trendy na rynku europejskim

Jeśli chodzi o trendy, które w najbliższym czasie mogą wpłynąć na rynek nieruchomości, wymieniono:

  • niskie stopy procentowe – zakłada się, że w krótkoterminowej perspektywie takie pozostaną; jednak nadal będzie panowała niepewność związana z możliwością ich wzrostu;
  • coraz większy popyt ze strony obcokrajowców, związany z łatwością dokonywania międzynarodowych transakcji; coraz więcej zagranicznych inwestycji; przypływ pieniędzy z zagranicy może z jednej strony korzystnie wpływać na lokalne rynki, z drugiej – powodować wzrost cen nieruchomości;
  • coraz większe zainteresowanie rynkiem nieruchomości ze strony inwestorów, zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych;
  • urbanizacja i suburbanizacja (w zależności od sytuacji w danym kraju, np. w Austrii – poszukiwanie nieruchomości raczej na peryferiach miast; w Niemczech i Łotwie – w centrach);
  • większa funkcjonalność i elastyczność – millenialsi są mniej nastawieni na posiadanie nieruchomości i zaciąganie kredytów; w związku z tym deweloperzy będą inwestować w lokale zaprojektowane dla studentów i mieszkania na wynajem; wskutek zmian demograficznych większe znaczenie będą miały także inwestycje dla seniorów;
  • większa przystępność cenowa, zwłaszcza mniejsze lokale w odpowiedzi na mniejszą liczbę osób w przeciętnym gospodarstwie domowym; także rozwój mieszkalnictwa socjalnego;
  • więcej mieszkań na wynajem – wynika to z wysokich cen nieruchomości własnościowych oraz z wymogów rynku pracy, który wymusza mobilność pracowników;
  • wzrost kosztów budowy w związku z niedoborem gruntów i wykwalifikowanych pracowników;
  • cyfryzacja, innowacje technologiczne (big data, internet rzeczy, sztuczna inteligencja) upowszechniają się także na rynku nieruchomości;
  • wzrost popytu na luksus, więcej nieruchomości o wysokim standardzie jako odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających klientów.

Waldemarus/bigstockphoto.com

Sytuacja w Polsce na tle innych krajów

W bieżącej edycji raportu uwzględniono czternaście krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Francję, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwę, Holandię, Polskę, Portugalię, Hiszpanię i Wielką Brytanię. Porównano różne dane dotyczące ich rynku nieruchomości. Wynika z nich, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce, mimo boomu na rynku nieruchomości, jest nadal niezadowalająca. Jednak duża intensywność budowy nowych mieszkań wskazuje, że w najbliższej przyszłości można się spodziewać pewnej poprawy.

Pierwszym badanym wskaźnikiem była dostępność finansowa mieszkań, wyrażona jako liczba średnich rocznych pensji brutto w danym kraju potrzebnych, by kupić nowe mieszkanie o powierzchni 70 mkw. Najłatwiej o mieszkanie jest w Belgii. Gdyby przeciętny mieszkaniec tego kraju przeznaczał całe swoje zarobki brutto tylko na ten cel, mógłby sobie pozwolić na własne lokum już po upływie 3,7 roku. Relacja między płacami a cenami mieszkań wygląda najgorzej w Czechach – trzeba by zbierać na lokal aż ponad 11 lat. Polska zajęła czwarte miejsce od końca – mieszkanie można kupić za 7,5 rocznych pensji brutto.

Kolejnym wskaźnikiem była liczba ukończonych nowych mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców w 2017 r. W tym zestawieniu Polska zajęła wysoką, drugą pozycję z liczbą 4,6. Jeśli chodzi o całkowitą liczbę ukończonych mieszkań, było to ok. 178 500. Dla porównania, pierwsze miejsce zajęła Francja ze wskaźnikiem 7,4 (498 100 mieszkań), a ostatnie Łotwa ze wskaźnikiem 0,8 (1500 mieszkań).

Jeśli chodzi o liczbę mieszkań w budowie na 1000 mieszkańców, Polska jest na trzecim miejscu z wynikiem 5,4 (całkowita liczba 26 000). Wyżej są Francja (6,4; 429,200) oraz Austria (8,6; 75 600). Najgorzej sytuacja wygląda we Włoszech – tylko 0,8 mieszkania w budowie na 1000 mieszkańców wobec całkowitej liczby 55 tys.

Jednak jeśli chodzi o zasoby mieszkaniowe, Polska wypada najgorzej. Z wynikiem 376 mieszkań na 1000 mieszkańców znalazła się na końcu zestawienia. Dla porównania, najwyższy wynik osiągnęła Hiszpania z liczbą 549,7. Średnia europejska to 489,4.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *