Aspekty prawne, Obowiązki dewelopera

Opóźnienia ze strony dewelopera

0

Opóźnienia ze strony deweloperów zdarzają się dość często. Czy klienci mają w związku z tym prawa do jakichkolwiek roszczeń?

Deweloperzy są zmuszeni do budowy mieszkań pod dużą presją czasu. Przyczyniło się do tego kilka faktów. Między innymi długotrwałe procedury administracyjne dotyczące przygotowania inwestycji zajmują czas, który w innym przypadku inwestor mógłby poświęcić na właściwe prace budowlane. Istotne jest również to, że im szybciej zakończy się budowa, tym szybciej zostaną przeniesione prawa własności mieszkań, co w efekcie przyczyni się do wcześniejszej spłaty kredytu budowlanego przez dewelopera i poniesienia mniejszych kosztów odsetek.

Flynt/bigstocpkphoto.com

Niestety czasem deweloperzy przeszacowują czas oddania inwestycji do użytku, co wzbudza niepokój nabywców przyszłych mieszkań. Co w sytuacji przedłużających się prac budowlanych mogą zrobić klienci deweloperów?

Kiedy może być mowa o opóźnieniu?

Punktem odniesienia do tego, czy występują opóźnienia w budowie są informacje dotyczące terminu oddania nieruchomości do użytku zamieszczone przez inwestora (zazwyczaj z dokładnością do jednego kwartału) we wszystkich materiałach reklamowych, prospekcie informacyjnym i przede wszystkim w umowie.

Na mocy ustawy deweloperskiej inwestorzy są bowiem zobligowani do podawania we wszystkich powyższych źródłach terminu rozpoczęcia i ukończenia inwestycji, jak również przeniesienia własności nieruchomości i odbioru mieszkania, z dokładnością do jednego kwartału.

Jakie możliwości ma klient?

W transakcji deweloper-klient to deweloper znajduje się w bardziej uprzywilejowanej pozycji w stosunku do nabywcy mieszkania. Z tego też względu zostały wprowadzone zapisy, które umożliwiają klientowi rozwiązanie umowy z nieterminowym deweloperem. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy deweloperskiej klient może odstąpić od umowy, gdy po przekroczeniu granicznego terminu wykazanego w umowie deweloperskiej na przeniesienie prawa własności mieszkania inwestor nie dotrzymał kolejnego, określonego w ustawie dodatkowego terminu (120 dni) na ukończenie inwestycji.

W takiej sytuacji klient ma prawo do kary umownej za okres opóźnienia. Jeśli w umowie znajdą się stosowne zapisy, prawo do kary klient może mieć również w przypadku przekroczenia przez inwestora terminu odbioru lokalu.

Warto wiedzieć, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na straży praw klientów deweloperów. Wielokrotnie wykrywał nieuczciwe praktyki podczas kontroli umów deweloperskich, np. próby zniesienia swojej odpowiedzialności za opóźnienia w terminie oddania lokalu czy wskazywania niejednoznacznych powodów uzasadniających opóźnienia w ukończeniu inwestycji (powody takiej sytuacji muszą być jednoznacznie wypunktowane w formie listy zamkniętej). Deweloperzy nie mogą także stosować w umowach zapisów wskazujących, że najwyższa wysokość kary umownej wypłacanej klientowi będzie miała wartość np. nie wyższą niż 3 proc. wartości mieszkania, jest to bowiem próba zminimalizowania zakresu odpowiedzialności inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *