Aspekty prawne, Ustawa deweloperska

Ochrona praw nabywców nieruchomości

0

W ostatnim czasie wrócono do dyskusji nad bezpieczeństwem osób nabywających nieruchomość od deweloperów. Bardzo prawdopodobne więc, że rząd ponownie podejmie prace nad projektem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Co może się zmienić?

Ustawa deweloperska wprowadziła do polskiego porządku prawnego wiele narzędzi chroniących nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Wraz z innymi przepisami zapewnia bezpieczeństwo kupujących między innymi poprzez środki ochrony wpłat nabywców (rachunki powiernicze), zwiększone obowiązku deweloperów, w tym również na etapie przedkontraktowym, umowę deweloperską, wpis roszczeń nabywcy do księgi wieczystej nieruchomości, regulacje w zakresie odpowiedzialności deweloperów za wady nieruchomości, czy określające postępowanie w przypadku upadłości dewelopera.

Plushutter/bigstpckphoto.com

Mimo znacznego zwiększenia ochrony okazuje się, że przepisy cały czas wymagają poprawy. Dalsze zmiany forsuje głównie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawdopodobne, że Rada Ministrów jeszcze w tym roku zajmie się projektem zmian. Miałyby one dotknąć przede wszystkim ochronę wpłat nabywcy. Deweloperzy musieliby odprowadzać składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. W przypadku upadłości dewelopera albo banku, w którym prowadzony był jego rachunek powierniczy, nabywcy zostaną wypłacone środki zdeponowane na rachunku Funduszu. Wysokość składki, jaką deweloper będzie musiał tam odprowadzać, zależeć będzie od tego, czy zdecyduje się na rachunek powierniczy otwarty, czy zamknięty. W pierwszym przypadku wysokość składek wyniesie 3% ceny mieszkania, gdy jednak wybierze rachunek zamknięty kwota ta będzie niższa i stanowić będzie 0,6% wartości lokalu.

Nowelizacja obejmie jednak również inne kwestie, w tym doprecyzowanie i rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje bowiem, że nie jest on precyzyjnie określony, przez co powstają liczne spory interpretacyjne, które często rozstrzygane są na niekorzyść nabywców. Nowelizacja objęłaby więc także umowy będące zobowiązaniem deweloperów do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia go na kupującego.

Na temat proponowanych zmian miały już okazję wypowiedzieć się różne środowiska w ramach prowadzonych na przełomie lat 2018/2019 konsultacji publicznych. Stowarzyszenie Notariuszy RP, Krajowa Rada Notarialna, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz deweloperzy zgłosili swoje uwagi do nowelizacji.
Wkrótce okaże się, jaki będzie ostateczny kształt ustawy, jednak wiele wskazuje na to, że zmiany idą w dobrą stronę, a pozycja nabywców nieruchomości na rynku pierwotnym będzie dodatkowo zabezpieczona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *