Sprzedaż nieruchomości

Obniżki stóp procentowych – więcej inwestycji w mieszkania?

0

Od początku trwania pandemii w Polsce stopy procentowe były obniżane trzykrotnie i obecnie znajdują się na historycznie niskim poziomie. Przekłada się to na obniżenie kosztów kredytów hipotecznych. Czy w efekcie zwiększy to popyt na mieszkania pod inwestycje?

Niskie stopy procentowe powodują, że na lokatach bankowych właściwie się nie zarabia. Inwestorzy szukają więc alternatywnych sposobów na lokowanie swojego kapitału. Jednym z popularniejszych w ostatnich latach rozwiązań jest inwestowanie w nieruchomości. Jak wielokrotnie pokazała historia, nawet w dobie trudniejszych warunków gospodarczych, są one jedną z bezpieczniejszych form inwestowania.

Obecny poziom stóp procentowych zwiększa atrakcyjność kredytów hipotecznych, których koszt jest niższy. Zwiększa to również pulę osób, które mogłyby być zainteresowanie zakupem nieruchomości, już nie tylko w celach mieszkaniowych, ale korzystając z panujących warunków rynkowych, również pod inwestycję. Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę, że pandemia spowodowała problemy finansowe wielu branż, a banki z ostrożności i ze strachu przed niewypłacalnością potencjalnych kredytobiorców, zdecydowały się podnieść wymagania w zakresie zdolności kredytowej. Mimo niskich stóp procentowych okazuje się więc, że dzisiaj trudniej dostać kredyt niż jeszcze kilka miesięcy temu, a pracownicy niektórych branż mogą nie otrzymać go w ogóle.

Sytuacja ta może się jednak okazać korzystna dla deweloperów. Oni bowiem również swoje inwestycje finansują częściowo z kredytów, a niższe stopy procentowe, w przypadku przedsięwzięć deweloperskich, znacznie obniżają koszty obsługi takiego finansowania. Z drugiej jednak strony nie wiadomo jeszcze, jak bardzo zaostrzenie polityki banków odnośnie udzielania kredytów wpłynie na sprzedaż, a wpływy od nabywców także są istotnym źródłem kapitału dla nowych inwestycji.

Na razie nie widać gwałtownego zahamowania sprzedaży, jednak deweloperzy wskazują, że już teraz są w stanie stwierdzić, iż całkowita sprzedaż w tym roku będzie niższa niż zakładano jeszcze w styczniu. Zauważyli również znaczny wzrost klientów płacących gotówką. Są to w dużej części osoby, które zdecydowały się przenieść swój kapitał z nieopłacalnych lokat na rynek bardziej stabilny i bezpieczny. Na bankowych depozytach znajduje się ponad 600 mld zł i ten kapitał może częściowo zostać przeniesiony właśnie na rynek nieruchomości.

Nie można jednak zapominać, że na inwestowanie w nieruchomości wpływ ma nie tylko wysokość stóp procentowych, ale i ogólna sytuacja na rynku, w tym popyt na nieruchomości na wynajem oraz sytuacja innych branż, np. turystycznej, czy biurowej. Ograniczenia związane z pandemią, w tym w poruszaniu się, odwołanie wielu imprez masowych i wydarzeń kulturalnych, zmiana trybu pracy i nauki ze stacjonarnej na zdalną, a w końcu odpływ pracowników z Ukrainy, mają istotny wpływ na rynek nieruchomości na wynajem. Jeśli czynniki te będę się utrzymywać, wówczas chęć do inwestowania w nieruchomości, z uwagi na zmniejszony popyt, może się zmniejszyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *