Wiadomości i statystyki

Obcokrajowcy zainteresowani kredytami hipotecznymi w Polsce

0

Obecnie panujące warunki ekonomiczne sprzyjają zaciąganiu kredytów hipotecznych. Okazję w tym zauważyli również obcokrajowcy, którzy coraz chętniej zaciągają pożyczki właśnie w Polsce.
Dobra sytuacja na rynku zachęca inwestorów do kupowania nieruchomości. Mają na to wpływ szczególnie niskie stopy procentowe, które przyczyniają się do mniejszych kosztów kredytów hipotecznych, a z drugiej strony nie pozwalają na zarabianie na bankowych lokatach.

Obcokrajowcy stanowią w Polsce coraz większą grupę nabywców. Według różnych źródeł internetowych najwięcej nieruchomości kupują osoby z Ukrainy oraz Białorusi. Ma to z pewnością związek z tym, że to właśnie osoby tych narodowości stanowią obecnie największe grupy pracowników przyjeżdżających do nas zza granicy. Duża część planuje pozostać w Polsce na stałe. Wiele z zakupów finansowana jest z udziałem kredytu studenckiego. Jak podaje Expander, w zeszłym roku obcokrajowcy zaciągnęli kredyty na niemal 200 mln. zł. Zapowiada się, że tegoroczny wynik będzie jeszcze lepszy.

DenisNata/bigstockphoto.com

W raporcie Expandera czytamy również, że „(…)nie znamy jeszcze pełnego obrazu sytuacji. Dane na temat łącznej liczby mieszkań zakupionych przez obcokrajowców w 2018 r. niedługo opublikuje MSWiA. W 2017 r. obcokrajowcy kupili 4822 mieszkania i 1563 lokale użytkowe. Co czwarte z nich stało się własnością obywatela Ukrainy. Najchętniej wybieranymi przez naszych wschodnich sąsiadów lokalizacjami są duże miasta. Zdecydowanie dominują trzy z nich: Warszawa, Kraków i Wrocław”.

Procedury formalne dla Ukraińców chcących zaciągnąć kredyt w Polsce nie różnią się szczególnie od tych, przewidzianych dla obywateli polskich. Osoba taka może nawet kupić mieszkanie nie przebywając w Polsce, wówczas musi ustanowić pełnomocnika do tej czynności. Jeśli jednak nieruchomość położna jest w strefie przygranicznej, albo jest to nieruchomość z działką, w takim wypadku zgodę na zakup musi wydać MSWiA.

„Jeśli ktoś posiada zezwolenie na pobyt stały lub kartę rezydenta długoterminowego UE, to kredyt uzyska niemal w każdym banku. W przypadku osób posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, warunkiem otrzymania środków z banku jest posiadanie karty pobytu, ważnej przynajmniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy” – czytamy w raporcie Expander.

Osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny każdorazowo będzie poddana weryfikacji, w celu poznania i oceny jej zdolności kredytowej. Jak to wygląda w przypadku Ukraińców? Otóż Biuro Informacji Kredytowej dostosowało swoje podejście do zmieniających się warunków na rynku i podjęło współpracę z dwoma podmiotami, będącymi ukraińskimi odpowiednikami tego rejestru. Pozytywna historia kredytowa na Ukrainie zwiększa więc szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *