Aspekty prawne, Wiadomości i statystyki

Niektóre dochody od kredytów mieszkaniowych bez podatku dochodowego

0

W obliczu gwałtownego kryzysu gospodarczego, związanego z epidemią koronawirusa, rząd przedstawił pakiet rozwiązań umożliwiający wsparcie osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Kiedy bez podatku dochodowego?

Pośród kilkunastu propozycji rządu, które mają złagodzić skutki kryzysu, znalazł się również punkt, zgodnie z którym od 31 marca bieżącego roku Ministerstwo Finansów wstrzyma się z pobieraniem podatku dochodowego osób fizycznych od dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym.

Waldemarus/bigstockphoto.com

Zgodnie z postanowieniem Ministerstwa Finansów, zwolnieniu z podatku będą podlegały dochody, które zostały wygenerowane w toku umorzenia wierzytelności kredytów hipotecznych, które osoba fizyczna zdecydowała się zaciągnąć w związku z własnymi celami mieszkaniowymi. Innym dochodem, z którego Ministerstwo Finansów zdecydowało się nie pobierać podatku, jest ujemne oprocentowanie kredytu hipotecznego, które zostało przyznane w innej walucie lub w złotówkach, jednak z mechanizmem indeksowania w innej walucie. Jak przekonuje resort finansów, jest to kolejny krok w celu polepszenia trudnej sytuacji finansowej dużej grupy Polaków, którzy mają kredyty we frankach.

Jednak zgodnie z ustawą nie wszystkie kredyty zostaną objęte łagodniejszą polityką podatkową. Rozporządzenie jest w mocy tylko w grupie kredytów hipotecznych, które zostały udzielone przed 15 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym wszystkie zobowiązania kredytowe powstałe po tym terminie będą rozliczane podatkiem dochodowym w niezmienny do tej pory sposób. Dodatkowym warunkiem jest zaciągnięcie kredytu w instytucji finansowej, która podlega kontroli i nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wobec tego wszelkie kredyty mieszkaniowe udzielone przez instytucje parabankowe nieobjęte kontrolą KNF-u również nie będą uwzględniane jako zwolnione z podatku dochodowego.

Powyższe rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Finansów 27 marca 2020 roku. Z kolei rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe weszło w życie 31 marca 2020 roku, a dochody, które są uwzględniane to takie, które zostały uzyskane w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Warto wspomnieć, że w ramach Tarczy Antykryzysowej rząd przeznaczy ponad 212 miliardów złotych na pomoc służącą ochronie miejsc pracy oraz wspomaganiu gospodarki. Całość kwoty zostanie rozdystrybuowana w ramach 5 obszarów, takich jak: firmy, zdrowie, inwestycje, pracownicy oraz instytucje finansowe. Wartość pakietu Tarczy Antykryzysowej wycenia się na około 10 proc. PKB Polski. Z całej tej kwoty 7,5 mld złotych zostanie przekazane na ochronę zdrowia, po 30 mld złotych zostanie przekazane na inwestycje publiczne oraz bezpieczeństwo pracy pracowników. 70,3 mld złotych zostanie przekazane celem wzmocnienia systemu finansowego, natomiast 74,2 mld złotych będzie służyło finansowaniu przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *