Aspekty prawne, Sprzedaż nieruchomości

Nie tylko cena mieszkania – obciążenia podatkowe i parapodatkowe

0

Nieruchomości to dla fiskusa cel bardzo atrakcyjny. Takiego majątku przed urzędem skarbowym nie da się ukryć, co kończy się nakładaniem wielu podatków i opłat dotyczących właśnie nieruchomości. Bardzo dużo obciążeń podatkowych występuje w przypadku kupowania mieszkania od dewelopera czy jego sprzedaży na rynku wtórnym.

Bardzo dobrze można to prześledzić na przykładzie nowego lokalu. Nabywca lokum w czasie budowy nie uniknie kosztów transakcyjnych i podatkowych. W przypadku typowych lokali od dewelopera podatek VAT wynosi 8%. Konsument wprawdzie nie jest podatnikiem VAT, ale ponosi jego ekonomiczny ciężar. Poza tym nawet 1% wartości lokalu należy wydać w ramach tzw. kosztów transakcyjnych. Do nich zalicza się:

  • połowę taksy notarialnej za umowę deweloperską,
  • połowę opłaty sądowej za wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej gruntu,
  • połowę opłaty za 3 wypisy umowy deweloperskiej,
  • taksę notarialną za umowę sprzedaży lokalu,
  • opłatę za 3 wypisy umowy sprzedaży,
  • opłatę sądową za założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności,
  • opłatę sądową za wpis hipoteki razem z podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
  • opłatę za wykreślenie roszczenia nabywcy z księgi wieczystej gruntu.

Wszystkie koszty mogą wynosić maksymalnie 3111 zł. Gdy doliczymy do tego podatek VAT od ceny netto mieszkania, okazuje się, że różnica między nim a ostateczną ceną zakupu sięga 9%.

Deweloperskie rachunki powiernicze

fot. sqback/bigstockphoto.com

Zakup mieszkania to jednak tylko początek obciążeń finansowych. Osoby, które wykańczają mieszkanie, muszą zapłacić podatek VAT z tytułu nabycia usług ekipy wykonawczej czy zakupu artykułów takich jak meble. Wkrótce trzeba także zapłacić podatek od nieruchomości. Obejmuje on nie tylko powierzchnię użytkową lokalu, ale i miejsce parkingowe czy udział w częściach wspólnych budynku. Dodatkowo, jeśli mieszkanie znajduje się na działce przekazanej w użytkowanie wieczyste, jego właściciel nie uniknie opłaty na rzecz samorządu. Po zapowiadanym obecnie uwłaszczeniu gruntowym właścicieli mieszkań roczna opłata za użytkowanie wieczyste zamieni się w opłatę przekształceniową o podobnej wartości, która płatna będzie przez 20 lat.

Poza tym, jeśli właściciel danego mieszkania postanowi sprzedać je w ciągu 5 lat od momentu nabycia, będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 19% ewentualnego dochodu z tego tytułu. Podatek zapłaci także nabywca takiego mieszkania. Poza opłatami sądowymi i notarialnymi poniesie on koszty związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który obecnie wynosi 2% ceny transakcyjnej danego lokalu.

To tylko przykładowe wyliczenia. W Polsce prywatni właściciele różnego rodzaju nieruchomości płacą bowiem jeszcze podatek rolny, podatek leśny, opłatę reklamową, opłatę adiacencką czy opłatę planistyczną. Opodatkować należy również korzyści z dzierżawy czy najmu.

Polska w 2015 roku cechowała się ponadprzeciętnym udziałem regularnych podatków od nieruchomości w PKB (1,2%). Wyższy wynik odnotowano jedynie w siedmiu z 25 krajów UE. Pod tym względem znacznie przebijamy taki kraje jak Czechy czy Węgry, gdzie te obciążenia są znacznie niższe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *