Obowiązki dewelopera

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

1

Przepisy ustawy o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego powołały do życia mieszkaniowy rachunek powierniczy. Jest to rachunek bankowy prowadzony dla deweloperów, którego celem jest obsługa konkretnego przedsięwzięcia deweloperskiego, czyli innymi słowy, realizowanej przez dewelopera inwestycji. Jednocześnie jego celem jest ochrona funduszy nabywców nieruchomości, ponieważ kontrolę nad rachunkiem sprawuje bank, w którym rachunek jest prowadzony, co gwarantuje wykorzystanie składowanych na nim środków wyłącznie na cele związane z inwestycją, dla której został utworzony.

Man holding piggy bank

 

Mieszkaniowy rachunek powierniczy może mieć dwojaką formę.

 1. Pierwszą jest rachunek otwarty, który uprawnia dewelopera do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami już w trakcie trwania prac związanych z inwestycją. Środki na rachunku pochodzą z wpłat nabywców, a bank wypłaca je zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem wypłat, który określony jest w umowie z deweloperem. Prowadząc rachunek otwarty bank może wymagać od dewelopera dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
 2. Innym wariantem jest rachunek powierniczy zamknięty, którego umowa zezwala deweloperowi na jednorazową wypłatę zgromadzonych środków, co następuje po przeniesieniu na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Wszystkie wypłaty dokonywane przez dewelopera na mieszkaniowym rachunku powierniczym kontrolowane są przez bank na każdym etapie, i odbywają się na podstawie dostarczonych przez dewelopera dokumentów. W przypadku rachunku otwartego dokumentem takim jest harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego dołączony do umowy rachunku powierniczego, w rachunku zamkniętym jest to akt notarialny potwierdzający przeniesienie prawa własności nieruchomości na nabywcę. Ponadto w pierwszym wypadku do obowiązków banku należy kontrolowanie poszczególnych etapów prac, a do obowiązków dewelopera dostarczanie do banku dokumentów potwierdzających realizację poszczególnych etapów inwestycji zgodnie z harmonogramem. Zatem umowa zawierana między bankiem a deweloperem musi precyzyjnie wskazywać, na jakie etapy dzieli się przedsięwzięcie deweloperskie, i tym samym ustalać warunki i terminy wypłaty kolejnych transz środków z rachunku.

Ustawa deweloperska wskazuje sytuacje, w których bank zobowiązany jest do wypłaty na rzecz nabywcy nieruchomości wpłaconych przez niego na rachunek powierniczy środków. Są to odstąpienie przez nabywcę od umowy z deweloperem z powodu niedopełnienia przez dewelopera obowiązków narzuconych mu przepisami ustawy, lub też odstąpienie z powodu niezgodności umowy deweloperskiej z ustawą. Bank zobowiązany jest zwrócić nabywcy całość wpłaconych środków po otrzymaniu od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z deweloperem.

1 komentarzy

 1. magda 1 listopada 2016 o 01:32 -  Odpowiedz

  czy deweloper ma prawo podpisać umowę sprzedaży garażu na oddzielną umowę cywilno- prawną podając jako konto zwykły rachunek bankowy firmy.? Zastanawiam się czy nie doszło o uchybienia przepisów prawa z jego strony, ponieważ stworzony powinien zostać rachunek powierniczy lub umowa rezerwacyjna. umowa została spisana na budynku, który nie ma pozwolenia na użytkowanie. Oczywiście chodzi mi o narzucona przez dewelopera karę w wysokości 5% w sytuacji odstąpienia.
  Proszę powiedzieć gdzie mogę znaleźć takie konkretne artykuły na ten temat?
  z góry dziękuje za odpowiedź
  pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *