Wiadomości i statystyki

Mieszkania trudniej dostępne

0

Na początku czerwca ukazał się raport Narodowego Banku Polskiego. Wynika z niego, że wskutek wzrostu cen szacowana kredytowa dostępność mieszkań w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu zmniejszyła się na koniec 2018 roku.

Badania NBP wskazują na to, że rok 2018 dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce był bardzo dobry, gdyż ten pozostawał w fazie wysokiej aktywności. Popyt mieszkaniowy na koniec roku był na wysokim poziomie i  wzrósł względem niskiego poprzedniego kwartału.  Widoczny był także istotny wzrost podaży mieszkań na rynku pierwotnym. Z kolei na rynku wtórnym sprzedano więcej mieszkań droższych, w tym lepiej zlokalizowanych oraz wybudowanych po 2010 r. Zaobserwowano również wzrost cen mieszkań na rynku wtórnym, które są niższe niż na rynku pierwotnym.

Koniec programu MdM

fot. leaf/bigstockphoto.com

W prezentowanym raporcie można również przeczytać, że wzrosły średnie ceny ofertowe i transakcyjne m kw. mieszkań zarówno na rynkach pierwotnych, jak i rynkach wtórnych. Wzrost cen wiązał się ze sprzedażą droższych mieszkań o lepszej jakości i lokalizacji. Według ekspertów można to powiązać również z zakończeniem funkcjonowania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych (MDM), który wspierał popyt w segmencie najtańszych lokali. Mniej korzystnie na transakcjach wychodzili kupujący.  Także średnie stawki najmu m kw. mieszkań wzrosły w czwartym kwartale 2018 r.

Z raportu wynika też to, że na koniec czwartego kwartału 2018 r. średnia dostępność mieszkań w dużych miastach nieznacznie zmniejszyła się względem poprzedniego kwartału – wyniosła 0,80 m kw. i była wyższa o 0,32 m kw. względem minimum, czyli III kw. 2007 r. Wskaźnik szacowanej maksymalnej dostępności kredytu mieszkaniowego nieznacznie wzrósł, natomiast kredytowa dostępność mieszkania dla przeciętnych gospodarstw domowych w Warszawie i analizowanych 6 miastach – Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocław zmniejszyła się. Głównymi czynnikami powodującymi zmiany wskaźników dostępności mieszkania i kredytowej dostępności mieszkania był wzrost wynagrodzeń i cen mieszkań.

W ocenie NBP dynamika akcji kredytowej jest o wiele niższa w porównaniu z poprzednią fazą ekspansji z lat 2006-2008, a wysoki popyt w znacznym stopniu finansowany jest ze środków własnych nabywców.

Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych wyniosła w omawianym kwartale ok. 12,6 mld zł. Banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów oraz nieznacznie złagodziły niektóre warunki, m.in. obniżyły marże kredytowe oraz pozaodsetkowe koszty kredytu. W I kwartale 2019 r. banki oczekują niewielkiego zaostrzenia polityki kredytowej oraz przewidują istotny spadek popytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *