Rynek pierwotny

Miasta atrakcyjne inwestycyjnie

0

Każda inwestycja deweloperska wiąże się z określonym ryzykiem, dotyczącym przede wszystkim niemożliwości stuprocentowego oszacowania jej powodzenia. Proces realizacji projektu, począwszy od jego opracowania, zakupu gruntu, zdobycia niezbędnych pozwoleń, skompletowania ekipy, zakupu materiałów, samą budowę, aż po sprzedaż poszczególnych mieszkań, trwa średnio od trzech do pięciu lat. W tym czasie warunki makro- i mikroekonomiczne, wpływające na kondycję rynku pierwotnego mogą wielokrotnie ulec zmianie. Planując realizację projektu budowlanego warto zatem przeprowadzić wielopłaszczyznowe badania rynku, pod kątem opłacalności zakładanej inwestycji.

Miasta atrakcyjne inwestycyjnie

fot. vladg/bigstockphoto.com

Rentowność rozpoczynanej inwestycji budowlanej, w głównej mierze zależy od relacji kosztu jej wykonania do oczekiwanego poziomu sprzedaży, na który z kolei mają wpływ podaż (ilość oferowanych mieszkań i nasycenie rynku lokalnego) oraz popyt, czyli miejscowe zapotrzebowania na nowe lokale mieszkalne. Obie wielkości nierozerwalnie łączą się z lokalizacją prowadzonej inwestycji. Gdzie zatem najlepiej budować?

Atrakcyjne inwestycyjnie miasta charakteryzują się między innymi dostępnością gruntów budowlanych (miasta rozwijające się), dużą liczbą mieszkańców (powyżej stu tysięcy), relatywnie niskim poziomem bezrobocia oraz stosunkowo wysokim poziomem wynagrodzeń. Miejscowości przyciągające młodych ludzi, najpierw bogatą ofertą akademicką, następnie perspektywą znalezienia dobrze płatnej, stabilnej pracy, stanowią niezwykle chłonny rynek budowlany. W zależności od rodzaju realizowanej inwestycji – osiedla budynków jedno- lub wielorodzinnych, mieszkania odpowiadające założeniom programu „Mieszkanie dla Młodych”, luksusowe apartamenty i lofty, gwarantują one możliwość osiągnięcia zysku na poziomie od piętnastu do nawet czterdziestu procent.

Jak pokazują analizy rynku budowlanego*, miastami w których realizowanych jest najwięcej projektów inwestycyjnych – najchętniej wybieranymi przez inwestorów są: Warszawa (około czterdziestu procent wszystkich inwestycji), Wrocław, Kraków, Gdańsk (Trójmiasto) – po dziesięć procent prowadzonych inwestycji i Poznań (około pięciu procent). Pomimo znacznych cen gruntów, powyższe miejscowości zapewniają większy zbyt mieszkań (wyższą cenę sprzedaży), niż ten osiągany w o wiele mniejszych miastach, w których koszty budowy są porównywalne. Umożliwiają one również różnicowanie ofert deweloperskich i kierowanie ich do wybranych grup konsumentów, a także jednoczesne prowadzenie kilku inwestycji.

Biorąc pod uwagę tempo rozwoju wszystkich wymienionych ośrodków, ich nastawienie oraz możliwości inwestycyjne oraz skalę napływu ludności z mniejszych miejscowości, można mieć pewność, że nadal będą one opłacalnymi terenami inwestycyjnymi.

 

____________________________________
*M.in. raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Raport z badania rynku mieszkaniowego – rynek pierwotny”, Warszawa 2014, www.uokik.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *