Wiadomości i statystyki

Kredyty hipoteczne według raportu AMRON-SARFiN

0

Centrum AMRON-SARFiN co kwartał publikuje Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. Raport ten jest źródłem ciekawych danych dotyczących rynku kredytów hipotecznych oraz rynku nieruchomości. Przedstawiamy kilka wniosków z raportu z I kwartału 2019 r., dotyczących kredytów mieszkaniowych.

Czynniki, które kształtują sytuację na rynku, to nadal niskie stopy procentowe i rosnące wynagrodzenia, które zachęcają do zakupu nieruchomości, ale z drugiej strony utrudnienia w postaci wyższych cen mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, pewnego zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów, zamieszania i opóźnień związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego. Kolejne kwestie, które w najbliższej perspektywie mogą wpłynąć na rynek nieruchomości, to nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która ma ułatwić obrót gruntami, a także projektowane zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego. Wszystko to wpływa na popyt na kredyty hipoteczne oraz na ich dostępność.

Gdzie w I kwartale 2019 r. odnotowano wzrosty w porównaniu do ostatniego kwartału roku ubiegłego? Przykładowo, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 1,40%. Wzrosło również zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych – o 1,33%. Średnia wartość kredytu była o 1,95% wyższa. Natomiast w porównaniu z I kwartałem 2018 r. wzrost ten wyniósł już 14,51 proc. Pokazuje to wpływ rosnących cen nieruchomości. Nieco spadła natomiast liczba nowo udzielonych kredytów – o 2,13 proc. w porównaniu do kwartału poprzedniego.

Wskutek niekorzystnych doświadczeń z kredytami denominowanymi do obcych walut (zwłaszcza franków szwajcarskich), banki bardzo zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów walutowych. Obecnie mogą je otrzymać jedynie osoby zarabiające w tych walutach. Nic więc dziwnego, że takich kredytów jest niewiele. W I kwartale br. ich udział w wartości wszystkich nowych kredytów wyniósł 1,51%, przy czym odnotowano spadek o 0,31 p.p. w porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku.

Zgodnie z rekomendacją S, od 2013 r. należy mieć wkład własny, by móc ubiegać się o kredyt hipoteczny. Wartość wymaganego wkładu własnego przez kilka lat rosła, by w 2017 r. osiągnąć ostateczną wysokość 20 proc. wartości nieruchomości. Jednak pod pewnymi warunkami nadal można się ubiegać o kredyt przy niższym wkładzie własnym. Jest tu kilka możliwych rozwiązań – można np. płacić dodatkowe ubezpieczenie brakującej części wkładu własnego albo zablokować środki na lokacie. Według analiz Centrum AMRON- SARFiN, kredyty do 90 proc. wartości nieruchomości są nadal bardzo popularne – aktualnie stanowią ponad 45 proc. wszystkich udzielanych kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *