Sprzedaż nieruchomości, Wiadomości i statystyki

Kredyt hipoteczny dla pary w związku nieformalnym

0

Wspólne życie bez ślubu jest dzisiaj zjawiskiem powszechnym. Mimo to pary niemałżeńskie są czasem gorzej postrzegane przez banki i uznawane za posiadające mniejszą zdolność kredytową. Jednak brak formalizacji związku, choć może utrudniać uzyskanie kredytu hipotecznego, nie przekreśla takiej możliwości.

Różnica polega na tym, że w przypadku małżeństw dochody i koszty utrzymania są obliczane zawsze wspólnie, a w przypadku par w związkach nieformalnych zdarza się, że osobno, tak jakby każda osoba utrzymywała się sama. Pod względem zdolności kredytowej jest to niekorzystne dla tych drugich, gdyż koszty utrzymania, mające tu kluczowe znaczenie, wypadają gorzej. Należałoby tu wziąć pod uwagę, że w sytuacji, gdy dwie osoby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, opłaty są wprawdzie wyższe niż w przypadku jednej osoby, ale nie podwójne. Dlatego koszty utrzymania nie powinny być traktowane tak, jakbyśmy mieli do czynienia z osobami mieszkającymi w dwóch osobnych lokalach i samodzielnie opłacającymi wszystkie rachunki.

yarruta/bigstockphoto.com

Jednak na szczęście nie jest to regułą – wiele zależy od banku. Niektóre z góry przyjmują założenie, że pary wnioskujące o kredyt hipoteczny prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a innym wystarczy oświadczenie o tym. Dlatego należy szczegółowo przeanalizować ofertę banków i ich wymagania. Wiele też zależy od indywidualnej sytuacji obu rozpatrywanych osób – ich dochodów, historii kredytowej i formy zatrudnienia.

Należy też zauważyć, że osoby biorące kredyt wspólnie (niezależnie od relacji między nimi) mają pewną przewagę nad osobami, które starają się o kredyt indywidualnie. W przypadku, gdy jeden z kredytobiorców z jakiegoś powodu nie będzie mógł spłacać rat (np. z powodu utraty pracy), zawsze pozostaje druga osoba, od której bank będzie mógł wyegzekwować zobowiązanie. Dlatego zamiar współdzielenia kredytu może nawet działać na ich korzyść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *