Rynek pierwotny, Wiadomości i statystyki

Jak na rynek wpłyną zmiany w MdM?

0

Popularny wśród nabywców nowych lokali mieszkalnych rządowy program wspomagający kupno pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, „Mieszkanie dla Młodych”, w tym roku przejdzie istotne zmiany.

Dotychczasowe warunki programu

  • Do tej pory (od stycznia 2014 roku) zakładał on dofinansowanie części wkładu własnego do kredytu hipotecznego dla osób w wieku do trzydziestego piątego roku życia – w przypadku małżeństw pod uwagę brany był wiek młodszego małżonka.
  • Program wskazywał również maksymalną wielkość mieszkania (domu jednorodzinnego), jakie mogło być objęte wsparciem: 75 mkw. dla mieszkania, 100 mkw. dla domu lub w przypadku rodzin wielodzietnych, posiadających trójkę lub więcej dzieci, odpowiednio 85 i 110 mkw. – całkowite dofinansowanie dotyczyło 50 mkw. powierzchni użytkowej kupowanej nieruchomości.
  • W zależności od statutu osób ubiegających się o wsparcie, wynosiło ono: 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw, 15% dopłaty dla osób lub małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko i dodatkowe 5% na spłatę części kredytu w przypadku osób, którym w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodziło się trzecie dziecko (zostało przysposobione).

 

Zmiany w MdM

fot. Sergey Nivens/bigstockphoto.com

 

 

Co się zmieni?

5 marca 2015 roku rząd przyjął projekt zmiany ustawy*, określającej warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”. Mające obowiązywać od drugiej połowy bieżącego roku zapisy między innymi zwiększają możliwość zakupu nowych mieszkań przez rodziny wielodzietne: zniesiony zostanie wymóg wcześniejszego nieposiadania mieszkania oraz limit wieku, zwiększeniu ulegnie kwota dofinansowania wkładu własnego do 20% wartości odtworzeniowej mieszkania dla rodzin posiadających dwójkę dzieci i 30% dla rodzin wychowujących trójkę lub więcej dzieci, a także zwiększeniu ulegnie powierzchnia mieszkania objęta dofinansowaniem do 65 mkw.

Przyjęte zmiany ułatwiać będą również udział osób mogących mieć kłopot ze zdolnością kredytową, poprzez umożliwienie partycypowania w kredycie osób trzecich, niebędących krewnymi kredytobiorcy. Nowelizacja programu przewiduje również rozszerzenie limitu mieszkań objętych dofinansowaniem o lokale budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz nowe mieszkania powstałe w wyniku przebudowy bądź adaptacji, np. pomieszczeń pofabrycznych, strychów czy garaży.

Jak zapowiadane zmiany wpłyną na sprzedaż mieszkań przez deweloperów?

Na skutek zwiększenia możliwości korzystania z programu przez rodziny wielodzietne, przewidywany jest wzrost zainteresowania większymi mieszkaniami (75-85 metrów kwadratowych), które na ogół trudno sprzedać. Poszerzy się również grupa potencjalnych nabywców mieszkań o osoby, które do tej pory mogły mieć problem z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Dla firm deweloperskich oznacza to możliwość pozyskania klientów o nowym profilu, a tym samym konieczność rozbudowania ofert budowlano-sprzedażowych. Z drugiej strony, możliwość nabycia mieszkań wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub przerobionych z lokali niemieszkalnych znacznie urozmaici rynek i wymusi na deweloperach zmiany w dotychczas stosowanych strategiach sprzedażowych.

________________________________

*Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *