Wiadomości i statystyki

Firmy budowlane i remontowe należą do najbardziej niesolidnych

0

Znalezienie dobrego fachowca z branży budowlanej nie jest łatwe. Wie to każdy, kto kiedyś budował dom lub remontował mieszkanie. Okazuje się, że osoby z tych branż należą do jednych z najbardziej niesolidnych usługodawców.

Z badania „Rzetelność branżowa” wynika, że budownictwo, usługi wykonawczo-remontowe oraz transport to najbardziej nierzetelne branże na rynku. Przez niesolidnego kontrahenta należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie odbiera telefonów, nie dopełnia pisemnych zobowiązań i nie odpowiada na wiadomości.

Hannamariah/bigstockphoto.com

Rzetelna Firma, działając pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, zebrała dane, z których wynika, że co trzeci właściciel firmy z sektora MŚP twierdzi, że na rynku funkcjonują branże, które można uznać za nierzetelne. Najwięcej złych opinii zebrała branża budowlana, bo aż połowa przedsiębiorców wybrała właśnie tę gałąź jako nierzetelną. Co piąty badany wskazał natomiast branżę wykonującą usługi wykonawczo-remontowe jako niesolidną, 14,7% określiło jako taką branżę transportową, a 8,3% górniczą.
W raporcie wskazano również branże, które zdaniem ankietowanych wymagają szczególnej ostrożności w kontaktach biznesowych. Należą do nich handel hurtowy (wskazany przez 28,6% ankietowanych), usługi wykonawczo-remontowe (18,3%), e-handel (10,7%) oraz transport (10,7%).

Z wyników badania można się również dowiedzieć, co należy rozumieć przez pojęcie „trudny w kontaktach”. Jest to kontrahent, który unika kontaktu i nie odpowiada na telefony czy wiadomości. Rodzimi przedsiębiorcy są bardzo ostrożni w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, a ich niepokój budzi przede wszystkim niechęć kontrahenta do zobowiązań pisemnych. 23% badanych natomiast jako nierzetelnego wskazuje również przedsiębiorcę, który odwleka przedłożenie dokumentów umożliwiających sprawdzenie działalności jego firmy. Wskazano także, że cechą takiej nierzetelnej firmy jest ciągłe zmienianie dokonanych ustaleń. Jest to kolejny z sygnałów ostrzegawczych.

Ponad połowa, bo aż 6 % ankietowanych wskazało, że ich zdaniem nie ma branży, którą można by uznać za rzetelną. Pozostałe osoby jako rzetelne wskazały branże ze sfery budżetową, w dalszej kolejności sprzedaż detaliczną, a także osoby wykonujące zawody takie jak prawnik, doradca, konsultant.
Potwierdzeniem rzetelności i solidności dla badanych jest również zatrudnianie przez firmę co najmniej 250 osób, a także istnienie przedsiębiorcy na rynku nie krócej niż 11 lat. Największe zaufanie mają jednak do firm, z którymi przez tyle czasu współpracują.

Rzetelna Firma to program pod patronatem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Keralla Research na zlecenie Rzetelnej Firmy, w III kwartale 2019 r. wśród mikro, małych i średnich firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *