Obowiązki dewelopera

Dopuszczalne normy akustyczne w mieszkaniu

4

Polskie prawo budowlane reguluje kwestie, które mają zwiększać komfort mieszkańców nieruchomości, w tym między innymi kwestię właściwej izolacji akustycznej. Ustawa prawo budowlane odsyła w tym zakresie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w którym to znalazły się instrukcje projektowania i budowania mieszkań i domów, tak by zminimalizować poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. Wartości te nie mogą przekroczyć granic określonych w normie PN-87/B-02151/02.

Zgodnie z tym dokumentem przegrody zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach oraz elementy budowlane powinny mieć izolacyjność akustyczną zapewniającą wyeliminowanie dźwięków powietrznych dla ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych, drzwi i okien wewnętrznych, a dla stropów od dźwięków powietrznych i uderzeniowych.

Normy akustyczne w mieszkaniu

Przy planowaniu izolacji akustycznej deweloper musi mieć na uwadze, że hałas na poziomie 35 dB nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale jest już denerwujący. Hałas od 35 do 80 dB powoduje zmęczenie układu nerwowego, przeszkadza w wypoczynku oraz wywołuje stres. W związku z tym przyjmuje się, że poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych nie może być wyższy niż 25 dB w godzinach 22.00-6.00 i nie wyższy niż 35 dB w pozostałych godzinach, a także nie może przekroczyć 40 dB w kuchniach i pomieszczeniach sanitarnych bez względu na porę.

Dla budynków ukończonych określone są wymagane parametry izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych od ścian, stropów i schodów. Izolacja od dźwięków powietrznych dotycząca ścian i stropów określona jest jako R’A1 i jest to wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej, będący sumą określonego w warunkach laboratoryjnych wskaźnika przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej (Rw) z widmowym wskaźnikiem adaptacyjnym (C), określonego dla danego typu ściany lub stropu, pomniejszona o wartość poprawki (K) określającej wpływ bocznego przenoszenia dźwięku w budynku. Suma ta na koniec zostaje pomniejszona o współczynnik bezpieczeństwa, przyjmowany najczęściej jako minimalną wartość 2 dB. Całość można wyrazić wzorem:
R’A1 = Rw + C – K – (2 dB)

Natomiast wymagania izolacyjności stropów i schodów dla dźwięków uderzeniowych określa się parametrem L’n,w. Jest to wskaźnik ważony oceny znormalizowanego przybliżonego poziomu uderzeniowego pod stropem, będący sumą ustalonego w warunkach laboratoryjnych ważonego wskaźnika poziomu uderzeniowego znormalizowanego (Ln,w), określonego dla danego rodzaju stropu, i poprawki (K), która wynika z bocznego przenoszenia dźwięków pomiędzy pomieszczeniami rozdzielonymi danym stropem. Wynik ten należy następnie pomniejszyć o ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego przez podłogę ΔLw , a następnie powiększonć o współczynnik bezpieczeństwa, przyjmowany najczęściej jako 2 dB. Całość określa wzór:
L’n,w = Ln,w + K – ΔLw + (2 dB)..

4 komentarze

 1. budowniczy 25 lipca 2015 o 21:21 -  Odpowiedz

  Mam kilka pytań do artykułu:
  1. Co jeśli w mieszkaniu oddanym przez dewelopera normy nie są zachowane, czy można dokonać pomiaru przy odbiorze mieszkania?
  2. Jeżeli stwierdzono przekroczenie norm już po odbiorze, na kim ciąży odpowiedzialność zniwelowania uciążliwych hałasów do odpowiedniego poziomu?

 2. Eugeniusz 9 sierpnia 2015 o 17:21 -  Odpowiedz

  Mam pytanie, a jak jest między sąsiadami w przypadku, gdy sąsiad posiada urządzenia hałaśliwe np. klimatyzator?

 3. Grażyna 2 marca 2016 o 03:22 -  Odpowiedz

  Proszę o odpowiedż-sąsiad nade mną w bloku 3-y piętrowym ma ogrzewanie podłogowe wodne ,które powoduje hałas -dudnienie wodospadu-szumy i drżenie podłogi.
  Jakie sa normy akustyczne??Choc On pewnie nie zrezygnuje z niego.Jaka jest rada??
  pozdrawiam Grażyna

 4. Lena 19 lipca 2016 o 11:50 -  Odpowiedz

  A co ja mam zrobić jak sąsiad puszcza muzykę tak głośno że tylko basy słychać ja ani własnych myśli nie słyszę. Jak zbadać ile to decybeli?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *