Aspekty prawne

Cesja prawa do mieszkania

0

Cesja polega na przeniesieniu prawa z dotychczasowego właściciela na inną osobę. Może obejmować również prawo do nieruchomości. Jak dokładnie przebiega ta procedura?

Do umowy cesji (przeniesienia) dochodzi między cedentem (właścicielem prawa) a cesjonariuszem (osobą przejmującą prawo). Cesja może dotyczyć również wierzytelności. Na rynku nieruchomości najczęściej obejmuje mieszkania znajdujące się jeszcze w trakcie budowy. Dla sprzedającego może być to sposób na szybki zarobek, albo wyjście z sytuacji, gdy pojawia się u niego problemy finansowe. Dla przejmującego natomiast jest to okazja na zdobycie nieruchomości, której nie ma już w ofercie rynkowej.

giggsy25/bigstockphoto.com

Wówczas kupujący przenosi prawo do nieruchomości na rzecz cesjonariusza. Ten płaci mu część kwoty, którą cedent uiścił na poczet ceny nabycia. Po otrzymaniu kluczy do mieszkania cesjonariusz dopłaca resztę, ale tym razem na rachunek dewelopera. Cesja nie obejmowała bowiem w tym przypadku lokalu, ale prawa do niego (wierzytelności), w którego posiadanie nabywca wejdzie na podstawie umorzy przyrzeczonej zawartej między pierwotnym nabywcą a deweloperem. Z reguły cedent za przeniesienie prawa żąda jakiejś opłaty, którą musi uiścić cesjonariusz.

W takim układzie dłużnikiem jest deweloper, ponieważ to on jest zobowiązany do wybudowania i przekazania lokalu właścicielowi wierzytelności. Cesji praw można dokonać bez wiedzy dłużnika, teoretycznie więc zgoda dewelopera nie jest w tym wypadku potrzebna. Jednak firmy deweloperskie konstruują swoje umowy tak, aby cesje takie zablokować albo ograniczyć. Upatrują w tym bowiem ryzyka, którego nie chcą ponosić, gdy wywiążą się ze swojej części umowy.

Należy jednak pamiętać, że cesja taka wiąże się również z przejściem obowiązków. Przed zawarciem umowy cesji należy więc zapoznać się z umową deweloperską, ale i sprawdzić samego dewelopera. Cesja taka z reguły dotyczy nieruchomości, które są jeszcze w budowie, ważne więc, aby dowiedzieć się, czy dany deweloper jest wiarygodny. W tym celu można sprawdzić jego sprawozdania finansowe, które są jawne i dostępne w sądzie właściwym dla rejestracji firmy. Dodatkowo najlepszym źródłem wiedzy będzie internet i opinie byłych klientów.

Zweryfikować trzeba także księgę wieczystą nieruchomości, przede wszystkim pod kątem danych takich jak własność i prawa osób trzecich, którymi może być ona obciążona. Ponadto w księdze widoczne będą ewentualne postępowania egzekucyjne z nieruchomości, które toczyły by się wobec dewelopera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *