Porady dla deweloperów

Certyfikat LEED

0

Certyfikat LEED jest nadawany budynkom, które zajmują pozycję lidera w dziedzinie najbardziej ekologicznych budynków. Jest uznanym na międzynarodowej arenie systemem certyfikacji. Opracowany został przez organizację U.S. Green Building Council (USGBC) w 1998 roku.

Celem systemu jest projektowanie budynków z dbałością o ochronę środowiska naturalnego. Promowane jest budownictwo zrównoważone. Punkty przyznawane są za poprawę jakości życia wewnątrz obiektu oraz zużycie energii. Certyfikacja zapewnia właścicielom i zarządcom nieruchomości narzędzia, które służą identyfikacji i wdrażaniu praktycznych rozwiązań w zakresie projektowania, budowania oraz użytkowania i konserwacji budynków.

SNEHITDESIGN/bigstockphoto.com

Zgodność z pisanymi zasadami jest dobrowolna, jednak coraz więcej inwestorów uważa je za obowiązkowe. Certyfikacji mogą podlegać budynki już istniejące, powstające, domy, osiedla, ale także pojedyncze powierzchnie najmu. Certyfikacja LEED przeprowadzana jest obecnie w 120 krajach na całym świecie.

W systemie certyfikacji LEED wyróżnia się siedem głównych kategorii. Każda z nich posiada podkategorie, opisujące kryteria, jakie powinien spełniać certyfikowany budynek. Istnieją również wymagania krytyczne, od których uzależnione jest, czy budynek w ogóle może być brany pod uwagę do certyfikacji. Są to lokalizacja i rodzaj terenu, innowacyjność, ekonomiczne wykorzystywanie zasobów wodnych i energii, zastosowane materiały, zasoby oraz jakość środowiska wewnętrznego. Te wymagania są punktowane zerojedynkowo, czyli na zasadzie „tak” lub „nie”. Nawet jedna odpowiedź „nie” skutkuje nieprzyznaniem certyfikatu. Pozytywna ocena natomiast pozwala na dalszą weryfikację budynku pod kątem wskazanych już szczegółowo kryteriów. W każdej z kategorii przyznawana jest określona liczba kredytów. Ich suma decyduje następnie, jaki i czy w ogóle dany budynek otrzyma certyfikat LEED. Po przeprowadzeniu procesu certyfikacji budynek otrzymuje certyfikat na jednym z czterech poziomów, które są uzależnione od ilości otrzymanych punktów. Może to być certyfikat Certified, Silver, Gold lub Platinum. Najwyższym poziomem jest certyfikat LEED Platinum (powyżej 80 kredytów).

Zgłoszenie się do certyfikacji jest dobrowolne. Należy zarejestrować projekt w USGBC. Na podstawie tego zgłoszenia zespół projektowy otrzymuje dostęp do specjalnej strony internetowej, gdzie w miarę postępu prac nad inwestycją umieszczana jest niezbędna dokumentacja. Projekt przeglądany jest przez USGBC na etapach projektowania, po zakończeniu dokumentacji projektowej oraz już po zakończeniu budowy. Dotąd do oceny zgłoszono ok 25 tysięcy projektów. Tylko 100 z nich otrzymało najwyższy platynowy certyfikat.

W Polsce certyfikat LEED, jako pierwszy otrzymał budynek firmy BorgWarner w Jasionce koło Rzeszowa. Certyfikat na poziomie srebrnym budynek otrzymał m.in. za wykorzystanie naturalnego światła w miejscach pracy, energooszczędność oraz oszczędność wody. Projekt ten dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i przewyższeniu niektórych wymaganych kryteriów certyfikacji otrzymał maksymalną ilość punktów w kategorii innowacyjność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *